Foto: Suzanne Fredriksson Sedan dvärgbandmask upptäcktes på flera ställen i landet 2011 kartlägger SVA regelbundet i vilka områden parasiten förekommer.

Finns det räv på dina marker?

Bidra med spillningsprover

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, efterlyser spillningsprover från rödrävar i hela landet. Analyserna görs för att kartlägga förekomsten av dvärgbandmask.

Att bidra till övervakningen av dvärgbandmask är viktigt då det handlar om en synnerligen lömsk parasit som kan orsaka allvarlig sjukdom hos människor. Än så länge är fynd av rävens dvärgbandmask sällsynt i Sverige. Men sedan dvärgbandmask upptäcktes på flera ställen i landet 2011 kartlägger SVA regelbundet i vilka områden parasiten förekommer. Målet med den pågående insamlingen av spillning är att jämföra resultaten från den senaste övervakningen som avslutades 2014.

Hitta rätt spillning

Rävens spillning hittar man som en markering av ett revir, synligt och gärna högt. Typiska rävspillningar kan hittas på en stig, en större sten, en stubbe, en grästuva, en spång eller bro, övergång mellan åkrar och fält, och längs diken, stigar och åkerkanter där de rör sig när de letar mat. Det här känner säkert de flesta jägare redan till, liksom att spillningens utseende och innehåll varierar med årstiden. Behövs en repetition finns bilder här.

Viktigt med god hygien

Spillning eller träckprov från skjutna rävar ska alltid hanteras med engångshandskar. Provet samlas med ”hundbajspåsemetoden”. En engångshandske kan även knytas ihop som provpåse. SVA ger rådet att man alltid ska tvätta händerna efter att ha hanterat spillningar, särskilt innan man äter eller snusar.

Döda rävar

Till den som ska hantera en död räv ger Folkhälsomyndigheten följande råd: Använd plasthandskar vid all hantering av räven och tvätta händerna med tvål och vatten efteråt. Förvara rävkroppen i en plastsäck under frakt. Rävkroppen bör flås utomhus eller i ett välventilerat rum. Blöt/spraya med vatten i området kring ändtarmsöppningen före snitt i det området för att undvika att eventuella maskägg virvlar upp. Skinn som ska tillvaratas bör få hänga på tork under lång tid före vidare hantering. Enbart frysning är inte ett bra alternativ då det kan göra att eventuella ägg överlever längre.

Den som vill bidra med prover till den pågående övervakningen av rävens dvärgbandmask kan maila vilt@sva.se för att få rätt förpackningsmaterial.