Björn Risinger ny chef på Naturvårdsverket

Björn Risinger efterträder Maria Ågren som generaldirektör för Naturvårdsverket. Miljöminister Åsa Romson meddelade utnämningen på torsdagen. – Det är mycket roligt att bli ansvarig för regeringens centrala miljömyndighet. Vi har en hel del stora satsningar framöver som gör det mycket intressant, säger Björn Risinger i ett pressmeddelande på verkets hemsida. Meritförteckningen  Så här ser Björn […]

Björn Risinger efterträder Maria Ågren som generaldirektör för Naturvårdsverket. Miljöminister Åsa Romson meddelade utnämningen på torsdagen.
– Det är mycket roligt att bli ansvarig för regeringens centrala miljömyndighet. Vi har en hel del stora satsningar framöver som gör det mycket intressant, säger Björn Risinger i ett pressmeddelande på verkets hemsida.

Meritförteckningen 
Så här ser Björn Risingers meritlista ut:
Nuvarande uppdrag
Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten, 2011-
Tidigare arbetslivserfarenhet
Generaldirektör, Fiskeriverket Göteborg, april 2011-juni 2011
Särskild utredare, utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten, 2010-2011
Länsöverdirektör, Länsstyrelsen i Skåne län, 2008-2010
Direktör, chef för naturresursavdelningen, Naturvårdsverket, 2000-2008
Direktör, chef för miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket, 1999-2000
Miljö- och planeringsdirektör, chef för miljö-och planeringsavdelningen,
Länsstyrelsen i Stockholms län, 1998-1999
Miljövårdsdirektör, chef för Miljövårdsenheten, senare Miljöenheten,
Länsstyrelsen i Stockholms län, 1995-1998
Biträdande miljövårdsdirektör, chef för naturvårdsfunktionen och miljöskyddsfunktionen, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 1994-1995
Tf ekonomichef, Länsstyrelsen i Dalarnas län, jan 1994 – sep 1994
Avdelningsdirektör miljövårdsenheten, senare biträdande miljövårdsdirektör chef för naturvårdsfunktionen, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 1990-1994

Utbildning
Fil kand från biologlinjen och geovetarlinjen vid Lunds universitet

Personligt
Född 1960