Till skillnad från vildrenar flyttar inte renskötarnas vajor med kalvar från betesområden trots att de kan utsättas för björnattacker.
Foto: Kjell-Erik Moseid Till skillnad från vildrenar flyttar inte renskötarnas vajor med kalvar från betesområden trots att de kan utsättas för björnattacker.

Björnar ändrar inte vajors bete

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) rapporterar om forskningsresultat som visar att renvajor inte ändrar var de beter med sina kalvar när det finns risk för björnattacker.

Föga överraskande visar dock studien att det är björnarna som väljer att vara i områden där det finns renar.
Tidigare forskning visar att vildrenar och caribou väljer betesområden efter risken för rovdjursattacker. Eftersom det finns så många tamrenar har de svårare att sprida ut sig, tror SLU-forskarna.
Studierna har gjorts inom renskötselområden. Både renar och björnar har märkts med GPS-halsband. Djuren har studerats både under och efter kalvning.