Björnjakt bara för ortsbor och samer

Bara ortsbor och samebymedlemmar bör få jaga björn på statens mark i fjällen – inte ens andra länsbor eller gäster. Det föreslår företrädare för länets fjällkommuner.

Förslaget presenterades vid ett rådslag om jakten på statens mark ovan odlingsgränsen i Lycksele på onsdagen, rapporterar Västerbottens-Kuriren.
Tunga politiker i samtliga fjällkommuner ställer upp på kraven.
– Vi tappar väldigt mycket folk och många ser mest nackdelar med att bo häruppe. Bättre jaktmöjligheter kan vara en morot och till och med direkt avgörande för vissa när de ska välja bostadsort, säger Mats-Erik Westerlund, kommunstyrelsens ordförande i Dorotea.

”Utflyttade har gjort sitt val”
Förslaget mottogs överlag positivt både av samebyarna, jägarrepresentanter andra grupper som deltog i rådslaget. En del kunde tänka sig enstaka gästjägare eller arrangerad jakt under ledning av ortsbo eller samebymedlem.
Länsstyrelsens naturvårdsdirektör Björn Jonsson ifrågasatte emellertid vad man skulle förlora på att exempelvis en lyckselebo fick tillstånd att jaga björn i fjällen. 

Han pekade också att ortsbornas släktingar kanske vara med och jaga.
Västerbottens-Kuriren konstaterar att flera av mötesdeltagarna stod på sig och ansåg att släktingarna gjort sina val när de flyttade. Vid mötet påpekades också att det finns gott om privat mark att jaga på.