I Sverige har det blivit vanligare att björnhonorna tar hand om sina ungar i hela 2,5 år istället för 1,5 år.
Foto: Erik Mandre/Mostphotos I Sverige har det blivit vanligare att björnhonorna tar hand om sina ungar i hela 2,5 år istället för 1,5 år.

Björnjakten ger längre familjebildningar

Nu för tiden stannar björnungarna mycket längre hos honorna än tidigare. Det beror troligtvis på att björnjakten har ökat, visar forskning som baseras på uppgifter från Skandinaviska björnprojektet.

Trots att det egentligen borde vara bra för en björnhona som vill sprida sina gener vidare att få ungar så ofta som möjligt har det i Sverige blivit vanligare att de tar hand om sina ungar i hela 2,5 år istället för 1,5 år.
Det här visar forskning baserad på drygt 20 års uppgifter från Skandinaviska björnprojektet. Björnarna som i det här fallet har studerats finns i Dalarna och Gävleborg.

Beror på jakten
Lektor Andreas Zedrosser arbetar med biologisk statistik vid högskolan i sydöstra Norge och är en central forskare i Skandinaviska björnprojektet. Han menar att anledningen till björnhonornas förändrade beteende är att björnjakten har ökat. För eftersom det är förbjudet att skjuta honor med ungar har det helt enkelt blivit en överlevnadsstrategi för dem.
Enligt Andreas Zedrosser kan strategin på sikt bromsa björnstammens tillväxt, eftersom björnhonor inte får nya ungar förrän de äldre syskonen har lämnat sin mamma.

Jaktsystemet fungerar bra
Men förmodligen kommer det inte att spela så stor roll, tror han, med tanke på att målet för den svenska björnförvaltningen just nu är att stabilisera stammen istället för att låta den växa. Och därför tycker han att jaktsystemet fungerar bra som det är.
– De svenska jägarna är i stort sett disciplinerade och skjuter inte fel björnar. Men det är viktigt att vi i framtiden vet hur vi kan påverka björnstammen om vi till exempel plötsligt förändrar förvaltningsstrategin, säger Andreas Zedrosser till Vetenskapsradion.