Björnjakten har gått olika i de olika länen. Sämst gick det i Västernorrland och Norrbottens kustdel. I Dalarna och Jämtland blev det däremot överskjutningar.
Foto: Tage Fektenberg Björnjakten har gått olika i de olika länen. Sämst gick det i Västernorrland och Norrbottens kustdel. I Dalarna och Jämtland blev det däremot överskjutningar.

Björnjakten slut – 123 av 143 björnar skjutna

Söndagen den 15 oktober var årets sista björnjaktsdag. Totalt har 123 av de 143 björnarna fällts eller påskjutits. Resultatet är ojämnt när de olika björnjaktslänen jämförs. Lättast gick det i Dalarna och Jämtland, där det till och med blev överskjutning med en björn i vardera länet.

Sämst gick det i Västernorrland, där endast fem av tilldelningen på tolv björnar sköts. Två björnar sköts i Ånge kommun och tre i Sollefteå kommun.

Och i Norrbottens kustdel sköts endast en av de sex tilldelade björnarna.

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Västernorrland och Jägareförbundet Mittnorrland har ansökt om att jakttiden skulle förlängas oktober månad ut. Men Naturvårdsverket har sagt nej. Eftersom länets björnar orsakat ganska små problem och dessutom ska gå i ide avslogs ansökningen.

Så här gick det i de övriga björnjaktsområdena:

Värmlands län: Tilldelning: Två. Skjutna: en.

Dalarna: Tilldelning: 26. Skjutna: 27.

Gävleborg: Tilldelning: 18. Skjutna: 18.

Jämtland, söder om E14: Tilldelning: 16. Skjutna: 17.

Jämtland, norr om E14: Tilldelning: 16. Skjutna: 16.

I Västerbotten var tilldelningen 20 för hela länet. Nedanför odlingsgränsen fälldes nio och ovan odlingsgränsen nio.

I Norrbottens län fälldes en av de sex björnar som tilldelats kustdelen. I inlandet sköts 25 av tilldelningen på 27.