Foto: Mostphotos Länsstyrelsen hoppas att stammen är nere på förvaltningsmålet, 300 björnar, år 2026.

Björntilldelningen i Gävleborg ökar även i år

Eftersom det senaste inventeringsresultatet i Gävleborg visar att björnstammen har ökat i stället för att minska har länsstyrelsen i dag beslutat att tilldelningen under årets licensjakt blir 140 björnar.

Hösten 2022 fanns det ungefär 590 björnar i Gävleborgs län. Det var en missräkning och nästan dubbelt så många som de 300 björnar länets viltförvaltningsdelegation har bestämt är förvaltningsmålet.

Därför har länsstyrelsen i dag beslutat att tilldelningen under årets licensjakt blir 20 fler björnar än under förra årets jakt och dubbelt så många som för två år sedan, det vill säga 140 björnar.

Det motsvarar 24 procent av björnstammen i länet. Och eftersom den årliga tillväxten beräknas vara 15 procent hoppas länsstyrelsen att beslutet är ännu ett steg mot att vara nere vid förvaltningsmålet om tre år.

– Vi är nöjda över den väl genomförda inventeringen som vi nu kan bygga våra beslut om förvaltningsåtgärder på. Inventeringsresultatet bekräftar det vi de senaste åren upplevt, att stammen tvärt emot våra intentioner har ökat. Vi ökade tilldelningen kraftigt vid förra årets jakt och vi ser nu att stammen fortsatt behöver begränsas så vi når länets förvaltningsnivå, säger Simon Viklund, vilthandläggare vid länsstyrelsen i Gävleborg, i ett pressmeddelande.

Inga delområden

Nytt för i år under björnjakten i Gävleborg är att det inte finns några delområden, utan tilldelningen får fällas i hela länet.

”Det saknas extra utsatta problemområden och länsstyrelsen ser därför ett behov av att licensjakten ska kunna bedrivas i hela länet så att björnar kan fällas där de är. Vid tidigare licensjakter har flest björnar fällts i de områden där stammen är som tätast och vi bedömer att det mönstret kommer att fortsätta”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Åtlar ska fortfarande anmälas till länsstyrelsen och åtling får påbörjas tidigast den 15 juli, men åtelansvarig behöver inte invänta länsstyrelsens godkännande innan åtlingen börjar.

Och eftersom Naturvårdsverkets nya föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur tillåter hundsläpp vid björnåtel är det så klart tillåtet från och med i år.

Samma jakttid

Föreskrifterna tillåter också flexibel jakttid för björn. Men länsstyrelsen i Gävleborg bryr sig inte om att flytta datumen i år.

I sitt beslut skriver myndigheten dock:

Länsstyrelsen bedömer att jakten även i år ska starta den 21 augusti då berörda jägare och verksamheter har planerat utifrån det. Länsstyrelsen är dock öppen för att se över jakttiden men med lite längre framförhållning.”