Henrik Tågmark, förste vice ordförande i Jägarnas Riksförbund.
Foto: Dan Törnström Henrik Tågmark, förste vice ordförande i Jägarnas Riksförbund.

”Blanda inte ihop åtling och utfodring”

Jägarnas Riksförbund om regeringens planer för viltutfodring

– Det är viktigt att åteljakt får bedrivas. Man får inte blanda ihop åtling och utfodring av vilda djur.
Det säger Henrik Tågmark, förste vice ordförande i Jägarnas Riksförbund, om regeringens planer på att utfodring av vilda djur ska kunna förbjudas.

Regeringen vill få bort storskalig utfodring av vilda djur, bland annat för att minska viltskadorna i jordbrukslandskap. I en proposition till Riksdagen föreslår regeringen att länsstyrelserna får tillsynsansvar och möjlighet att förbjuda utfodring.
– Det finns exempel på  jordbruksmarker där det uppstått stora skador och det måste man ha respekt för att man inte kan acceptera i längden.  Ohämmad utfodring drabbar markägare och arrendatorer, säger Henrik Tågmark.

Måste kunna förhindra svält
Men utfodring av vilt får inte sammanbladas med åtling för jakt, poängterar han. Möjlighet att lägga ut mindre mängder mat är ett måste för att lyckas effektivt med jakt på exempelvis vildsvin.
Henrik Tågmark anser att det fortsatt ska vara tillåtet att stödutfodra djur under exempelvis hårda vintrar.
– Det finns vintrar då rådjuren svälter ihjäl och då måste man ha möjlighet att ingripa. Här är det viktigt att länsstyrelserna ser till de förhållanden som råder lokalt i olika län. Med sunt förnuft kommer det här att gå bra, säger Henrik Tågmark.