Blodet lyser i mörkret

Jakt & Jägares Robert Jidesjö har testat Blue Star. Tabletter löses upp i vatten. En dusch från en sprayflaska innebär att bloddroppar lyser blått i mörkret. Eftersöksjägaren förvandlas till en kriminaltekniker från TV-serierna om CSI och kan lätt sätta hunden på rätt spår.

Det här är enligt min mening ett måste för dagens eftersöksjägare. Måste erkänna att jag var lite skeptisk innan jag testade Blue Star. Men ack så fel jag hade.

Blue Star jakt är av samma typ som används för kriminalteknisk bruk och avsett för att hitta små kvantiteter av blod. Det gäller till exempel avstrykningar mot vegetation, eller blod som är utspätt av regnvatten eller dagg så att det inte är synligt för blotta ögat.

På stora, väl synliga fläckar eller pölar av färskt blod syns som regel ingen reaktion alls.

Det är fullt normalt. Det finns heller ingen anledning att spraya på blod som redan är fullt synligt för ögat.

Det blåvioletta ljuset, som avges om vätskan kommer i kontakt med blodpartiklar, kallas kemisk luminiscens.

Vid tillblandning av vätskan i en genomskinlig behållare syns att vätskan är aktiv när den får en svag blåaktig färg.

Röda blodkroppar innehåller hemoglobin som transporterar syre. Järnatomen i hemoglobinet fungerar som en katalysator och får vätskan att omedelbart flamma upp i en intensiv blåviolett färg som varar 30-60 sekunder.

Det finns omständigheter som kan ge fel färgsignaler. Metalljoner, liksom vissa lösnings- och rengöringsmedel som klorin, kan få vätskan att reagera. Det gäller även vissa typer av växter.

Reaktionen kommer dock långsammare och har en blekare färg än den som uppstår vid kontakt med blod.

Olika typer av bakterier och mikroorganismer finns precis överallt i naturen, på marken och vegetationen. Om man sprayar för stora koncentrationer av Blue Star kan vätskan reagera med dessa efter några sekunder, med en långsam tilltagande blåvit färg.

Enkel tillblandning

Tillblandning av Blue Star är enkel. Ett par tabletter, en brun och en vit, löses upp i 1,25-1,5 dl vanligt vatten i en sprayflaska. Det tar cirka tre-fem minuter beroende på vattnets temperatur.

Använd gärna en genomskinlig flaska som kan märkas upp på utsidan för 1,25 respektive 2,5 dl. Då vet du hur mycket flaskan behöver fyllas på, utan att behöva mäta varje gång.

Det finns inga särskilda krav på vattenkvalitet, även om starkt, ler- eller humushaltigt vatten bör undvikas, eftersom det kan sätta igen sprayflaskans munstycke.

Använd dock aldrig saltvatten eller kolsyrat vatten.

Vid risk för minusgrader under eftersöket går det bra att använda vanlig spolarvätska eller en blandning av spolarvätska och vatten.

När tabletterna är helt upplösta är vätskan klar att använda.

Spraya en gång över området som ska undersökas. Det ska ske med en svepande rörelse i sidled och med sprayflaskan i höjd mellan midjan och axeln. Det tar, beroende på vind ett par sekunder för att den finfördelande vätskan att nå marken.

Reagerar omedelbart

Finns spår av blod reagerar vätskan omedelbart. Visas endast enstaka små, blå prickar är det normalt större droppar av Blue Star som reagerar med ovidkommande substanser.

Vid extrem torka kan mycket små blodstänk, som torkat in, ge ungefär liknande reaktion.

Använd då ficklampa för att kontrollera om du kan uppfatta blodstänken.

Avstrykningar från blödande vilt syns väl även vid extrem torka, eftersom järnatomerna i blodet blir utspridda. Stora fläckar av färskt blod som syns tydligt för blotta ögat ger som regel ingen reaktion alls. Det kan dock lysa blått i blodfläckens kanter.

Avstrykningar av blod från djurens päls mot gräs, buskar och grenar sprider ut de röda blodkropparna över en stor yta, särskilt om det är fuktigt och blir därmed mycket lätta att upptäcka.

När blodspåret är synligt för ögat i ficklampsken finns det ingen anledning att använda Blue Star.

Överdosera aldrig. Stor och koncentrerad mängd ger inte någon bättre reaktion. Snarare ökar risken för felsignaler.

Spraya på 1-1,5 meters avstånd och aldrig direkt mot den undersökta utan. Om det inte redan är mörkt när eftersöket påbörjas, så använd skymningsljuset.

Blue Star påverkar inte på något sätt vittringen från spårlöpan, som kan försvåra hundens arbete.

Det finns heller ingen anledning att använda preparatet annat än vid skottplatsundersökning samt tapptarbete och kontroll av att rätt löpa följs när förhållanden är besvärliga.

Färdigblandad vätska kan, beroende på omgivande temperatur, användas minst 10-20 timmar. Vid förvaring i kylskåp är hållbarheten enligt generalagenten garanterat upp till två dygn.

Jakt & Jägare testade en sats som var tre veckor gammal och den fungerade fortfarande, men det beror nog med hur stor blodkoncentrationen är.

Preparatet reagerar ner till en utspädning på 1:1000, alltså en liter blod i 1 000 liter vatten. Därmed fungerar en vätska som är tre veckor gammal uppenbart om det relativt sett finns mycket blod – även om det ändå inte syns för blotta ögat.

Har du tillblandad vätska som inte är färsk kan du alltid testa på något som du vet är blodigt innan du använder den i ett skarpt läge.

Tabletter som ligger i obruten förpackning har en livslängd på minst två år. Utsätt inte färdig vätska för stark värme eller direkt solljus.

Blanda aldrig mer vätska än nödvändigt.

Frätande substanser

Blue Star innehåller natriumhydroxid och väteperoxid som är frätande substanser. Även om koncentrationen i den färdigblandade vätskan är mycket låg gäller det att vara aktsam. Spraya aldrig så att vätskan driver mot människor och hundar. Undvik att få vätska i ögonen eller i långvarig hudkontakt. Skölj med vatten om vätskan hamnat i ögonen. Får du kvarstående besvär kontakta läkare och ta med förpackningen.

Vid kontakt med hud – tvätta med tvål och vatten. Preparatet kan verka uttorkande.

Testet visar att det blir mycket bättre koll på läget vid skott- eller olycksplatsen när Blue Star används.

Blod, som i vanliga fall inte syns, upptäcks med hjälp av Blue Star-duschen, som i vissa fall kan vara helt avgörande för att få ett lyckat eftersök.

Generalagent och distributör i Skandinavien:

Chasse et Graphique HB, Västerås.

Rekommenderat cirkapris:

Jägarförpackning med sprayflaska och tabletter 265 kronor.

Lösa tabletter går att beställa.

www.chassegraf.com