När det gäller jakt på fastmark med blykulor och blyhagel är det oerhört lite bly som sprids.
När det gäller jakt på fastmark med blykulor och blyhagel är det oerhört lite bly som sprids.

Blyhagel hot mot rovfåglar?

Var fjärde rovfågel dör av blyförgiftning. Det påstår Naturskyddsföreningen i ett yttrande över utredningen om förbudet mot blyammunition. Enligt Naturskyddsföreningen bör förbudet mot blyammunition genomdrivas.
– Det här tycks mest vara ej underbyggd skräckpropaganda, kontrar vapenexperten Christer Holmgren.

– Ett förbud av blyammunition har förberetts i Sverige men skjutits på framtiden efter hårda påtryckningar från jaktorganisationer. Dessa har menat att det behövs ytterligare en tidsfrist för att utvärdera alternativ ammunition, kommenterar Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

– Ett märkligt argument med tanke på att Danmark har haft ett förbud av blyhagel sedan 1996. Räcker inte de tio årens erfarenheter därifrån som utvärdering? undrar Mikael Karlsson.

– I en svensk undersökning var sekundär blyförgiftning dödsorsaken för 26 procent av fåglarna, påstår Mikael Karlsson.

Naturskyddsföreningen kräver också en utfasning av bly i fiskeredskap.

200 ton bly vid fiske

– Det är bra att Naturskyddsföreningen vill stoppa blyanvändningen vid fiske. Det sprids 200 ton bly per år vid fiske, kommenterar Jakt & Jägares vapenredaktör Christer Holmgren. Han har även medverkat som expert i Naturvårdsverkets utredning av förbudet mot bly i ammunition.

– Jakt med blyhagel i våtmarker förbjöds redan 1998. Sedan 2006 är det även förbjudet att jaga med blyhagel över djupa vatten. Så i dessa fall sprider jägare inget bly alls, konstaterar Christer Holmgren.

– Och när det gäller jakt på fastmark med blykulor och blyhagel är det oerhört lite bly som sprids, tillägger Christer Holmgren.

Han tycker att Naturskyddsföreningens yttrande både är ounderbyggt och väl vidlyftigt i svängarna.

– Jag skulle vilja veta vilka rapporter de stöder sig på.

En svensk undersökning om örnar har gjorts av statsveterinären Torsten Mörner.

”Skräckpropaganda”

– Tre av 22 örnar har dött av blyförgiftning. Det är således 13,6 procent av de upphittade döda örnar som undersökts. Det är inte riktigt det samma som att säga 26 procent av fåglarna, som uppenbart syftar på hela beståndet. Det här är ej underbyggd skräckpropaganda, säger Christer Holmgren.

Men det centrala är att ingen kan säga på vilket sätt fåglarna blyförgiftats, påpekar Christer Holmgren.

Det kan lika gärna bero på vanligt nedfall av bly via luften.

– Jonatan Klaminder vid Umeå universitet har visat att merparten av blyförekomsten beror på luftburen spridning som började redan för 4 000 år sedan, säger Christer Holmgren.

Stålhagel ger skador

– Att de använt alternativhagel i Danmark i tio år innebär ju inte med automatik att det fungerar bra, tillägger han.

– Effekterna på vapen som slits av stålhagel och andra aspekter tar ännu längre tid att påvisa. Men redan tidigare har det stått klart att stålhagel har gett fler skadskjutningar på vilt och även fler olyckor då människor skadas, fastslår Christer Holmgren.