Blyhagel över öppna vatten förbjuds år 2006

Samtidigt som regeringen beslöt att utreda blyfrågan och vänta med att förbjuda jakt med blyhagel till år 2008 klubbades ett nytt förbud. Redan den 1 januari 2006, när jakt med blyhagel från början var tänkt att träda i kraft, stoppas jakt med blyhagel över öppna vatten.

Det oväntade förbudet har ingen vetenskaplig eller miljömässig grund och föregriper den kommande utredningen. I skärgården, och andra öppna vatten, hamnar blyhagel så djupt att sjöfåglar ändå inte kan äta upp hagel. I stället ökar risken för skadskjutningar med stålhagel.

År 2008 är det tänkt att förbudet mot bly i studsarkulor ska träda i kraft. Till dess ska frågan om blyammunition vara ordentligt utredd. Beslutet om en utredning togs efter massiva protester mot förbudet från bland annat skytterörelsen och jägarorganisationerna.

”1-0 till förnuftet”

– Beslutet om att skjuta upp förbudet mot blyhagel visar att s-regeringen och miljöminister Lena Sommestad äntligen insett att man inte heller på jakt- och skytteområdet kan genomföra beslut som saknar verklighetsgrund och konsekvensbeskrivning. Genom beslutet står det 1-0 till en förnuftig jakt- och skyttepolitik, men matchen är inte över. Den rödgröna majoriteten vill fortfarande ha ett förbud mot blyammunition och en annan jaktpolitik är bara möjlig genom ett regeringsskifte nästa år.

Det säger moderaternas talesman i jaktfrågor, riksdagsledamot Bengt-Anders Johansson.

– Våra ambitioner att fasa ut bly, som är en metall som är skadlig för miljö och hälsa, ligger fast. Vi skjuter på förbudet mot blyhagel eftersom det tagit längre tid än väntat att få fram godtagbara alternativ. Men förbudet mot jakt med blyhagel vid våtmarker utökas vid årsskiftet till att även gälla över öppet vatten, säger miljöminister Lena Sommestad.

Det saknas godtagbara alternativ till blykulor. Regeringen har även börjat lyssna på synpunkterna att alternativammunition kan ge ökade skadskjutningar, problem för skogsindustrin och säkerhetsrisker vid jakt och skytte.

– Vi behöver mer underlag om konsekvenserna av de kommande förbuden och en bättre bild av miljöpåverkan från bly på kort och lång sikt, kommenterar Lena Sommestad.

– Därför ger vi Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen i uppdrag att se över detta.

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ska bland annat behandla följande aspekter i en konsekvensanalys:

Faktisk miljöpåverkan av blyammunition i dag och på längre sikt.

Tillgängligheten av godtagbara alternativ till blyammunition.

Ekonomiska konsekvenser vid alternativ till blyammunition.

Konsekvenser för bland annat jaktens effektivitet.

Effekter för nationellt och internationellt sportskytte.

Myndigheterna ska också lämna förslag på hur redan beslutade förbud för blyammunition bör hanteras.