Foto: Shutterstock Även provbanorna påverkas av det kommande blyhagelförbudet.

Blyhagelförbudet kan försena jägarexamen

Risken är stor att de praktiska proven i jägarexamen blir både försenade och dyrare i vår på grund av blyhagelförbudet. Det varnar Jägarnas Riksförbunds samordnare för jägarexamen, Jimmy Låås.

När blyhagelförbudet börjar gälla den 16 februari blir det förbjudet att jaga med blyhagel även omkring våtmark. Problemet är att EU:s definition av våtmark är i princip alla former av vatten, vilket innebär att det blir blyhagelförbud på nästan all svensk mark.

Även på provbanorna där de praktiska proven i jägarexamen genomförs.

– Jag har varit i kontakt med myndigheterna och det finns ingen möjlighet att ge dispens eller liknande för provbanor. Vi i Sverige kan inte göra egna undantag när det gäller EU-direktiv, förklarar Jimmy Låås.

Banorna måste anpassas

Exakt vilka konsekvenser som blyhagelförbudet kommer att få för provbanorna skiljer sig alltså åt. Det räcker att det finns till exempel ett större dike i närheten för att blyhagel inte ska få användas på en bana.

– I dag vet vi inte hur många provbanor som är berörda. Men en hel del lär bli tvungna att anpassas till stålhagel eller andra godkända alternativhagel, vilket så klart medför kostnader för banorna, säger Jimmy Låås.

Alternativhagel dyrare

De flesta provbanor brukar dra i gång sin verksamhet så fort tjälen har gått ur jorden. Men i vår kommer det i många fall att dröja åtminstone ytterligare några veckor innan banan är anpassad och träningen och uppskjutningarna kan börja.

– Och med stor sannolikhet lär det bli dyrare för de blivande jägarna om annan ammunition än stålhagel ska användas. Godkända alternativhagel som till exempel tungsten kostar mer än blyhagel, säger Jimmy Låås.

Han påminner också om att provavgifterna i jägarexamen alltid är desamma på alla banor.