”Blyörnar” dyker upp igen

Björn Helander, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet, vill ha ett förbud mot blyammunition i Sverige. Som stöd har han 118 havsörnar, som hittats döda i Sverige mellan åren 1981 och 2004. 14 procent av örnarna hade dödliga koncentrationer av bly i kroppen.

22 procent hade markant förhöjda halter av bly.
Forskarna tror att havsörnarna får i sig höga mängder bly när äter av skjutna djur eller slaktrester från fällt vilt i naturen. Blyhagel och splitter från blykulor har hittats i flera örnars matsmältningskanal.
– Det är oacceptabelt att djur ska behöva dö av blyförgiftning orsakad av människan på detta sätt. Alternativ blyfri ammunition finns och används redan i flera länder, säger Björn Helander till Allt om vetenskap.

Ingen nytt argument

”Örnargumentet” från forskarhåll lanserades redan för flera år sedan när frågan om blyförbud för ammunition behandlades.
Men det blev varken ett totalförbud mot blyammunition eller höga straffskatter mot skyttar och jägare.
Istället gjorde miljödepartementet ett avtal med skytterörelsen att att användningen av bly ska fasas ut på frivillig väg. Även jägarorganisationerna har fått uppdrag att på olika sätt jobba för att blyanvändningen ska minska.