Bonde får 167 000 för rovdjursskador

Länsstyrelsen i Jämtland betalar ut 167 000 kronor i ersättning till en djurägare i Lillhärdal som fick en kalv vargriven i augusti förra året. Djurägaren hade begärt öven en halv miljon kronor – ett belopp som även Viltskadecenter tillstyrkte.

Den 18 augusti förra året fick bonden Per Persson en vargdödad kalv, som också besiktigades av länsstyrelsen. Per Persson tog hem sina 108 nötkreatur från fäbodvallen, drygt tre mil från gården. Hans verksamhet bygger på att ha djuren frigående vid fäbodvallen, vilket han inte längre vågade.
Senare ansökte han om skadeersättning: 5 000 kronor för den dödade kalven, 195 000 för djur som aldrig blev dräktiga och drygt 349 000 kronor för övriga kostnader i form av veterinär, merarbete, uteblivna intäkter, extra foder och extra resor.

Rimligt, enligt Viltskadecenter
Viltskadecenter bedömde att det var uppenbart att Per Persson drabbats av omfattande skador och att Hushållningssällskapet gjort en omfattande värdering som bör kunna ligga till grund för länsstyrelsens ersättningsbeslut.
– Vi föreslår att länsstyrelsen snarast ersätter djurägaren med det sökta beloppet, skrev Viltskadecenter i sitt yttrande.
Men beloppet prutades.

Pengarna räcker inte
Länsstyrelsen menar att det inte är säkert att merkostnaderna – även för icke dräktiga kor – beror på vargangreppet. Vidare anser länsstyrelsen att uteblivna intäkter inte är ersättningsgrundande och att länsstyrelsens ersättningspengar även ska räcka för andra rovdjursskador i länet.
Dessutom påpekar länsstyrelsen att ökad tillsyn av tamdjuren inte är ersättningsgrundande, eftersom vargetableringen är tillåten i området. Det är en kostnad som djurägaren själv får stå för.
Summa summarum får alltså djurägaren nöja sig med 167 000 kronor.