Bönder lämnar rovdjursarbete

Copa-Cogeca, som är jordbrukarnas centralorganisation i Europa, har meddelat att de lämnar EU:s plattform för stora rovdjur. Plattformen skapades för att hitta lösningar på de konflikter som uppstår för jordbrukare i och med attacker av stora rovdjur som varg, björn, lo och järv.

Anledningen till att Copa-Cogeca lämnar plattformen är att de anser att jordbrukarnas oro inte tas på allvar och att deras livskraft och lönsamhet därför hotas.
Pekka Pesonen,  generalsekreterare för Copa-Cogeca, skriver till EU:
EU-kommissionen lyssnar inte till jordbruksorganisationens oro och därför har vi beslutat att lämna plattformen. Vi gick med i plattformen för samexistens mellan människor och stora rovdjur i tron att vi där skulle få hjälp att hantera problemen. Men inga lösningar har hittats. Plattformen fokuserar på beprövad erfarenhet av bevarandet av stora rovdjur, istället för att hitta lösningar för att förbättra situationen för landsbygdsbefolkningen. Detta är icke acceptabelt. Attacker på boskap ökar, speciellt i länder som Frankrike, Finland och Sverige, där de orsakar förluster som hotar jordbrukens livskraft”.

Hotar biologisk mångfald
Pekka Pesonen anser att rovdjurens starka skydd hotar biologisk mångfald och andra arter, särskilt eftersom många slutar med betesdjur då det är en förutsättning för artrika landskap.
”Genomförandet av EU:s habitatdirektiv i sig blir ett hinder för att lösa konflikter som uppstår med närvaron av stora rovdjur. Att undersöka hur habitatdirektivet kan vidareutvecklas är grundläggande med hänsyn till den dynamiska tillväxten av stora rovdjur i många regioner inom EU. Att bara fokusera på skyddsåtgärder är inte längre något alternativ. Lösningar måste fram”, skriver Pekka Pesonen.

SJF också med
Svenska Jägareförbundet (SJF) är sedan i juni förra året med i Copa-Conega, vilket Jakt & Jägare skrev om här.
– Den här plattformen är ett viktigt steg framåt för att lösa konflikter som kan uppstå kring rovdjur i Europa, sade Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande, i samband med deltagandet.