Bråk om vargjakt på symposiet

Under vargsymposiet i Vålådalen var gårdagens diskussioner stundtals heta kring vargen och förvaltningen av den, skriver SVT Jämtlandsnytt.

Ungefär 200 personer finns på plats för att delta i årets vargsymposium i Vålådalen, Jämtland. Under gårdagen kom besked ifrån Viltskadecenter att det ännu inte går att säga hur många vargar det finns i landet – om stammen är fler än färre än de knappt 400 vargar som beräknades finnas förra året.

Skilda åsikter om licensjakten
Under diskussionerna framförde Isak From, socialdemokratisk riksdagsman, partiets inställning i vargfrågan och att jakt är ett sätt att få acceptans för vargstammen.
– Vi ser ju licensjakt som en viktig del i förvaltningen av vargen och rovdjuren, sade Isak From (S).
Ann Dahlerus, generalsekreterare för Rovdjursföreningen, reagerade på Froms uttalande.
– Om de anser att acceptansen är helt förknippad med en fortsatt licensjakt på varg utan att göra några närmare reflektioner om det verkligen finns förutsättningar för det, inkluderat vargstammens genetik och de rättsliga processer som pågår, då blir jag oroad, sade Ann Dahlerus.