Det får inte bli för stor regional koncentrering av varg, säger s-riksdagsledamoten Ann-Kristine Johansson. På sikt kan både hon och partiet tänka sig licensjakt på varg i Värmland.
Det får inte bli för stor regional koncentrering av varg, säger s-riksdagsledamoten Ann-Kristine Johansson. På sikt kan både hon och partiet tänka sig licensjakt på varg i Värmland.

Brett stöd för JRF-förslag om vargjakt i Värmland

Blyförbudet ska omprövas. Det ska bli tillåtet att skjuta stora rovdjur även när de tänker gå till attack mot tamdjur utanför hägn. Och Värmland ska så fort som möjligt bli ett försökslän för regional förvaltning av de stora rovdjuren. Efter en tids vargjakt ska de bli max två familjegrupper istället för 13-14. Det här är ett förslag från JRF, Jägarnas Riksförbund, i Värmland.

Representanter för socialdemokraterna, de borgerliga, junilistan samt Jägareförbundet ställer sig bakom förslaget.

Det skedde efter ett möte som hölls den 4 september hos ammunitionstillverkaren Norma i Åmotfors, Värmland.

– Normas representanter gav en mycket övertygande redovisning av vad som händer om blyförbudet införs. 2008 går det inte att använda några studsare som klass 1-vapen om det inte är större kaliber än sju millimeter, konstaterar Kurt Borg, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Värmland.

Vid mötet deltog riksdagsledamöter från socialdemokraterna och de borgerliga. Även junilistan fanns med.

Socialdemokraternas jaktgrupp

Socialdemokraterna representerades av Ann-Kristine Johansson från Kil som har en framträdande roll i partiets speciella grupp för jakt- och viltfrågor

– Om inte stödpartierna miljöpartiet och vänstern kan påverka s-politiken är det här mycket lovande, säger Kurt Borg om mötet.

Samtliga deltagare är beredda att ompröva blyförbudet. I så fall blir det bara förbud mot blyhagel vid jakt i våtmarker, tills det finns fullgoda ersättningar för bly i hagel- och kulammunition.

– Det finns även ett stöd från samtliga deltagare att det ska bli möjligt att skydda sina husdjur vid rovdjursattacker även utanför hägn, konstaterar Kurt Borg.

– Men det största problemet är den kraftiga tillväxten av rovdjursstammarna som främst sker i Dalarna och Värmland. Det här området ska inte behöva bära nästan hela bördan av rovdjurspolitiken, tycker JRF:s distriktsordförande.

Det får inte bli fler vargar, lodjur och björnar i området, anser Kurt Borg.

– Glädjande nog har vi nu fått deltagarna att verka för att Värmland på försök ska få ha en regional förvaltning av de stora rovdjuren. I så fall skall det ske enligt den förvaltningsplan som länsstyrelsen tagit fram, kommenterar han.

Vargjakt i Värmland

– Det här är något vi kämpat för i tio år. Förvaltningsplanen skulle innebära att de nuvarande 13-14 familjegrupperna i Värmland minskas till max två, inklusive gränsreviren, säger Kurt Borg.

Fast Ann-Kristine Johansson har inte riktigt partiet med sig när det gäller så konkret avskjutning av varg i Värmland.

– Max två familjegrupper i Värmland är något som jag varit med och beslutat i länsstyrelsen. Partiets jaktpolitiska program säger dock bara att det på sikt kan bli licensjakt på varg. Partilinjen har inget konkret om avskjutningsnivån. I övrigt är det bara sagt att det ska finnas viss regional förvaltning av rovdjuren, förklarar hon.

Etappmålet på 200 vargar i Sverige står Ann-Kristine Johansson och socialdemokraterna fast vid.

– Men det får inte bli för stor regional koncentrering av varg, säger Ann-Kristine Johansson.