Kent Henriksson, från Stugun i Jämtland, JO-anmäler Brottsförebyggande rådet på grund av en studie om illegal jakt, som likställer jägarkåren med kriminella nätverk. Hets mot folkgrupp, tycker han.
Foto: Ulf Svedjeland Kent Henriksson, från Stugun i Jämtland, JO-anmäler Brottsförebyggande rådet på grund av en studie om illegal jakt, som likställer jägarkåren med kriminella nätverk. Hets mot folkgrupp, tycker han.

Brottsförebyggande rådet JO-anmäls

Mats Eriksson från Gällö i Jämtland har tillsammans med en annan jägare, Kent Henriksson, JO-anmält Brottsförebyggande rådet (Brå).
Anledningen är en Brå-studie om illegal jakt, där jägare jämställs med kriminella nätverk, som bör kartläggas och infiltreras.
– Det här bland annat hets mot folkgrupp och tecken på att man vill inskränka yttrandefriheten i Sverige, säger Mats Eriksson.

Både Mats Eriksson och Kent Henriksson, från Stugun, är aktiva inom Jägarnas Riksförbund.

– Men den här JO-anmälan har vi gjort i egenskap av medborgare. De som gjort Brå-skrivelsen står för åsikter som inte hör hemma i ett öppet, demokratiskt samhälle, säger Mats Eriksson.

En sak som upprör honom är att Brå påstår att arbetslösa är en typ av jägare som kan tänkas syssla med olaga jakt på rovdjur. Det sker i ett stycke som behandlar olika ”livsstilar” bland brottsliga jägare.

”Oerhört plumpt!”

– Det är oerhört plumpt, kommenterar han.

Ännu värre är det när Brå påstår att de som debatterar i rovdjursfrågan kan legitimera olaga jakt. Brå-skribenterna vill även granska jakttidningar, som de anser kan bidra till att jaktbrott uppmuntras.

– Att försöka undergräva vår åsikts- och yttrandefrihet samt tafsa på tryckfriheten när det gäller tidningarnas ställning är mycket värre, fastslår Mats Eriksson.

– Vi måste kunna våga vara kritiska mot rovdjurspolitiken utan att stämplas som brottslingar, tillägger han.

– Brå vill att de som yttrar sig negativt om rovdjur ska bli föremål för granskning. Det är ett klart övergrepp mot åsiktsfriheten i Sverige, anser Mats Eriksson.

Han är även mycket kritisk till att Brå vill samla ihop befolkningen i orter på lansbygden där det anses finnas illegal jakt.

”Märklig åsiktsregistrering”

Befolkningen ska enligt Brå möta förhörsledare som filmar och bandar samtalen.

– En mycket märklig form av åsiktsregistrering, tycker Mats Eriksson.

Dessutom vill Brå bygga upp en kår av tipsare med till exempel folk i rese- och hotellbranschen på lansbygden. Dessa tipsare ska utbildas om bland annat jaktvapen och kalibrar, så de kan meddela polisen om jägare är ute med vapen när det inte är jakttid.

– Det uppmuntrar till ett sorts angiverisystem som tillämpades av Stasi-poliser under kommunisttiden i Östtyskland. Det är ett gammalt recept att skrämma folk som hör hemma i diktaturer, kommenterar Mats Eriksson.

Nu vill han och Kent Henriksson att Justitieombudsmannen prövar om skrivningen i Brå-studien verkligen är förenlig med det uppdrag Brå har fått från statsmakten.

– Vi vill också att JO ska granska om Brå genom sin skrivning uppmanat till olagligt eller oetiskt handlande, förklarar Mats Eriksson.

Ingen åtgärd från JO

Mats Eriksson har fått svar av JO, där det framgår att ärendet avslutats utan åtgärd.

Beslutet motiveras med att JO ska granska att lagar och förordningar följs på ett riktigt sätt och att gällande förfaranderegler tillämpas korrekt.

– Det var väntat i högsta grad, kommenterar Mats Eriksson. Men jag tycker ändå att JO avfärdar det hela för lätt.

– Jag tror inte att JO ens läst Brå-rapporten. Myndigheter är experter på att komma undan, säger han.