Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund, konstaterar att både vargpolitiken och den nya Vargkommittén har havererat. Förbundets fortsatta nej till frilevande varg i Sverige är enda vägen framåt.
Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund, konstaterar att både vargpolitiken och den nya Vargkommittén har havererat. Förbundets fortsatta nej till frilevande varg i Sverige är enda vägen framåt.

Brukarsidan bojkottar Vargkommittén

Samtliga fem brukarorganisationer som var tänkta att ingå i den nya Vargkommittén bojkottar kommittén, som var regeringens försök att lösa vargfrågan.
– Det här visar med all önskvärd tydlighet att den enda framkomliga vägen är Jägarnas Riksförbunds nej till frilevande varg, kommenterar förbundsbasen Solveig Larsson om de fem organisationernas avhopp.

Det handlar om ett enigt beslut från brukarsidan att säga nej till den nya Vargkommittén.
Jägarnas Riksförbunds styrelse har tillsammans med Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet och Svenska Samernas Riksförbund fattat beslutet att inte ingå i den av regeringen beslutade nationella kommittén för hållbar vargpolitik.

”Vill hellre blicka framåt” 
Vi vill hellre blicka framåt och söka lösningar till de problem, som vargen bevisligen åstadkommer, än ta flera kliv tillbaka och börja om på ett steg som sedan länge är förbi”, konstaterar företrädarna för kvintetten. 
En Vargkommitté har redan funnits och de mål som regeringen föreslår ska nås med den nya kommittén är redan uppnådda, resonerar brukarsidan. 

Gynnsam bevarandestatus redan utrett
”Att vargen har gynnsam bevarandestatus är redan utrett och beslutat av en klar riksdagsmajoritet och det finns metoder för att förebygga angrepp orsakade av stora rovdjur på tamdjur, till exempel snabbt beslutad skyddsjakt och jaktförordningens paragraf 28”, resonerar de fem organisationerna.
I vintras genomfördes en begränsad och riktad vargjakt som, trots att det var alldeles för få djur som fick fällas, får räknas som ett litet steg i rätt riktning. Detta är de första stegen på vägen mot en mer utbredd och antalsbegränsande riktad vargjakt som kan avlasta de mest utsatta landsbygdsborna, konstaterar brukarsidan i vargfrågan.

Fel att äventyra framtida vargjakter 
– Att nu äventyra framtida vargjakter, istället för att fortsätta använda sig av detta redskap, är inte att skapa tilltro. Det riskerar med stor sannolikhet att ytterligare öka den polarisering mellan stad och landsbygd som vargfrågan bidrar till, kommenterar Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.

Slöseri med skattepengar 
Målet att kommittén ska utgöra en referensgrupp till regeringen är även det onödigt, tycker avhopparna. En sådan referensgrupp finns redan i det nationella rovdjursrådet, som i dag administreras av Naturvårdsverket. Bildandet av en ny Vargkommitté, och de mål som den ska arbeta mot, är inte bara ett resursslöseri med skattepengar. Det är också en åtgärd som får en direkt effekt på det sista målet som regeringen har satt upp för kommittén, nämligen att arbeta för att berörda intressegrupper ska finna en gemensam hållning angående vargstammen i Sverige.
– Bildandet av en ny Vargkommitté gör tyvärr att de olika intressegrupperna hamnar betydligt längre från varandra än tidigare, säger Solveig Larsson.