Bybor vill ha bort skadad varg

I förra veckan dök en varg upp i närheten av Assarebyn, utanför Mellerud i Dalsland. Vargen visar tecken på att vara skadad och många vill ha den avlivad. Hittills har länsstyrelsen inte agerat.

Flera boende i Assarebyn söder om Mellerud har sett vargen och säger att den har en skada på sin vänstra sida. Bland annat har man hittat blodspår efter vargen och det finns en videofilm där man tydligt ser att vargen har svårt att gå.

Ingen ansökan än
Många har reagerat över den skadade vargen och att den inte avlivas. Dock finns det ingen formell ansökan om skyddsjakt på vargen än, men en boende i byn har skrivit ett brev till länsstyrelsen där han ingående beskriver vargens beteende.
– Jag tycker att det är vansinne att den här vargen, som faktiskt är skadad, inte kan avlivas genom skyddsjakt. Att den ska lida bara för att den är en varg. Sedan är det många som är rädda för att den ska söka sig till bebodda områden på jakt efter mat, säger den anonyme brevskrivaren i ttela.se.
Bedömer att avlivning behövs
Göte Johansson, besiktningsman och viltspårare på länsstyrelsen har fått se filmen på den skadade vargen och bedömer att vargen bör avlivas.
– Men det är andra än jag som fattar besluten, säger han till ttela.se.
Enligt lagen har en enskild person rätt att skjuta vargen om denne bedömer den vara lidande, men det drar igång en rättsapparat med polisutredning och obduktion. Om någon dristar sig till att göra så vill inte Göte Johansson spekulera i.
– Det är något som varje enskild person får ta ställning till. Det jag däremot kan säga är att väldigt många människor har svårt att förstå rovdjurspolitiken i ett sådant här fall, säger Göte Johansson till ttela.se.