Sövd varg. Regeringen vill utreda möjligheter och konsekvenser av inplantering eller flyttning av vargar. 
Sövd varg. Regeringen vill utreda möjligheter och konsekvenser av inplantering eller flyttning av vargar. 

Carlgren öppnar för inplantering av varg

Naturvårdsverket får uppdraget att utreda hur den svenska vargstammen ska förvaltas i framtiden. Naturvårdsverket ska föreslå hur ”begränsad och strikt kontrollerad” jakt kan se ut och vilka konsekvenser den kan få. Regeringen vill också ha utrett möjligheter och konsekvenser av inplantering eller flyttning av vargar. 
– Det är oklokt politisk att inte besluta om jakt på ett antal vargar redan i vinter, säger Conny Sandström, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

Bakgrunden till dagens utspel från miljöminister Andreas Carlgren, som gjordes vid en pressträff i Stockholm, är att Naturvårdsverket för 13 dagar sedan meddelade att etappmålen för varg och järv i Sverige är uppfyllda.
Utredningarna på Naturvårdsverket ska vara klara 15 februari.
Men den som väntar sig vargjakt redan på den sista snön i vinter väntar kanske förgäves.

Papperskvarnarna mal på
– Först ska utredningarna bli klara, sedan ska kanske saken ut på remiss. Slutligen ska regeringen lägga en proposition för riksdagen. Men det går inte att säga när det kan bli fråga om jakt. det beror på vad utredningarna kommer fram till, säger Mattias Johansson, pressekreterare hos Andreas Carlgren.

Kritiker menar att ni är sent ute – att ni borde ha utrett saken så att planen var klar när etappmålet var uppfyllt.

– Vi kan inte lyssna på antaganden och bedömningar. Vi kan bara agera när Naturvårdsverket och länsstyrelserna har dokumenterat antalet föryngringar. Vi fick besked att etappmålen var uppfyllda för 13 dagar sedan och nu startar vi jobbet. Det har gått ganska snabbt, svarar Mattias Johansson.
Andreas Carlgren poängterade vid pressträffen att det är viktigt att förvaltningen av en genetiskt frisk stam kommer igång snabbt. Stammen får inte växa okontrollerat.

Vargstammen får inte växa för snabbt
– Etappmålet är uppfyllt, men det är inte det samma som det långsiktiga målet. Men jag tycker också att det är nödvändigt att vargstammen inte utvecklas så snabbt, att framför allt inte landsbygdsbefolkningen hinner anpassa sig, förklarade Andreas Carlgren vid pressträffen
– Man måste kunna veta att man har bra skydd för sina tamdjur. Man måste kunna röra sig i skog och mark utan att vara för orolig. Med de enormt starka koncentrationer som vi haft av varg på en del håll, så är inte det här uppfyllt. Det måste vi ta hänsyn till i det fortsatta arbetet, tillade han.

Vargjakt ökar acceptansen
Carlgrens förhoppning är att hans politik kan föra de olika intressena i vargfrågan närmare varandra. Han tror att jakt på varg kan öka acceptansen.
Han och den övriga regeringen har också satt ned foten och beslutat sig för att förvaltningen av vargstammen ska regionaliseras. 17 miljoner kronor finns avsatt i budgeten för att höja kompetensen ute på länsstyrelserna.
– Framför allt vill jag få människor på landsbygden att känna att vargpolitiken inte någonting som bara sköts av stockholmsbyråkrater, sa Carlgren.

Inplantering av vargar
Hans förhoppning är att beslut om inplantering eller flyttning av vargar kan göra att inavelsgraden minskas så kraftigt i vargstammen, att det inte behövs lika många vargar för att deras överlevnadsförmåga ska vara säkrad.
Henrik Tågmark, rovdjursansvarig för Jägarnas Riksförbund, tar inte emot beskeden från Carlgren med någon större glädje.
– Om det inte blir jakt i vinter, så kan jag bara säga tyvärr. Konsekvensen blir att landsbygden drabbas ännu hårdare kommande säsong. Detta kommer att innebära att avskjutningen måste bli betydligt större när den väl startar, säger Henrik Tågmark.

Motståndare till inplantering
Precis som medlemmarna i Jägarnas Riksförbund beslutat är Tågmark motståndare till planerna på flyttning eller inplantering av varg, som han anser är Jägareförbundets förslag.
– Speciellt nu när vi fått in den finska vargen i Hälsingland. Den visar ju att förnyelsen kan ske på naturlig väg, säger Henrik Tågmark.
JRF:s förbundsordförande, Conny Sandström, hade hoppas att regeringen skulle ta beslut om viss vargjakt i vinter, samtidigt med utredningsdirektiven till Naturvårdsverket.

”Oklokt beslut att vänta med jakt”
– Vi har sett vilken stark utvecklingspotential vargstammen har. Det hade mildrat den värsta svekdebatten avsevärt om det kommit ett särskilt beslut om vargjakt redan i vinter. Det är oklokt politiskt att inte ta ett sådant beslut, säger Conny Sandström.
Moderaternas jaktpolitiske talesman, Bengt-Anders Johansson, välkomnar regeringens initiativ och tycker att arbetet går snabbt framåt.
– Det kanske inte blir någon jakt i vinter, men jag tycker ändå att arbetet går fort. Utredningen om inplantering och flyttning av varg är bra, eftersom det kan innebära att stammen inte behöver vara så stor som om vi förlitar oss till naturlig invandring.
– Sedan får vi hoppas att steget mot regional förvaltningen inte bara blir en läpparnas bekännelse utan faktiskt innebär att stammen förvaltas lokalt, säger Bengt-Anders Johansson.