I Sverige har DNA-inventeringen med hjälp av insamlad vargspillning landat på 351 vargar och i Norge på cirka 100, men några av vargarna kan ha räknats två gånger och cirka tio procent upptäcks inte alls.
Foto: Mostphotos I Sverige har DNA-inventeringen med hjälp av insamlad vargspillning landat på 351 vargar och i Norge på cirka 100, men några av vargarna kan ha räknats två gånger och cirka tio procent upptäcks inte alls.

Cirka 450 vargar i Norge-Sverige

I Norge har cirka 100 vargar hittats i DNA-inventeringen med hjälp av insamlad vargspillning. Inventeringen pågår till sista mars. Förra veckan hade 351 vargar identifierats i Sverige. Men några av vargarna kan ha räknats två gånger.

”Individer som delas med Norge kommer att fördelas mellan länderna vid slutrapportering våren 2020, vilket också kommer att påverka siffran. Nya individer som identifieras i Sverige kan vara individer som redan identifierats i Norge” skriver Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, om läget när DNA-insamlingen som påbörjades den 1 oktober förra året går mot sluttampen.

Samlat in vargspillning
Det är länsstyrelsen, jägare och allmänheten som samlat in vargspillning som sedan DNA-analyseras för att se hur många individer det handlar om.
Räkningen påbörjades den 1 oktober och ska alltså avslutas 31 mars i både Norge och Sverige.
I Norge är det Högskolen i Innlandet som registrerar varg på uppdrag av Rovdata.

13 döda vargar i Norge
Av de senast 97-101 rapporterade fanns 54 enbart i Norge och 43-47 i revir på båda sidor norsk-svenska gränsen. 13 döda vargar har registrerats.
– Hittills i vinter har det dokumenterats sex valpkullar i helnorska revir och fem kullar i gränsrevir. De helnorska reviren är Letjenna, Hernes, Kynna, Mangen, Aurskog och Østmarka, alla inom norska vargzonen, säger Jonas Kindberg, chef vid Rovdata, till Nea Radio.

De fem gränsreviren
De fem gränsreviren är Varåa, Kymmen, Magnor, Skillingmark och Römskog. Bestånden är därmed över det norska beståndsmålet, förklarar Jonas Kindberg för Nea Radio.
Stortingets beståndsmål är fyra till sex vargkullar i Norge årligen inklusive gränsreviren, varav minst tre ska vara födda i helnorska revir. Även föryngringar utanför vargzonen ska räknas in. Kullar födda i gränsreviren ska räknas in med faktorn 0,5.

Tio procent av vargarna upptäcks ej
Vargräkningen bygger på observationer och DNA-analyser. Den första juni i år ska Rovdata ha en slutlig rapport sammanställd med hjälp av kollegorna i Sverige, där spårningarna i Sverige utförs av länsstyrelserna och DNA-analyserna görs vid Grimsö forskningsstation.
Förra veckan hade det hittats 351 vargar i Sverige. Enligt Naturvårdsverket ligger den undre gränsen för gynnsam bevarandestatus på 300 vargar i Sverige.
Men enligt Richard Bischof, professor vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, finns det ett mörkertal när vargspillning samlas in för DNA-analys. Cirka tio procent av vargarna upptäcks inte.