Det var 2012 som ett första vargrevir etablerade sig i Schweiz. Förra året beräknades landet hysa 80 vargar.
Foto: Shutterstock Det var 2012 som ett första vargrevir etablerade sig i Schweiz. Förra året beräknades landet hysa 80 vargar.

Corona stoppar vargomröstning

Den 17 maj skulle det ha hållits en folkomröstning om den reviderade jaktlagen som har gjort det lättare att få freda boskap mot varg i Schweiz. Men på grund av coronapandemin flyttas folkomröstningen fram.

Det är olika miljöorganisationer och djurrättsaktivister som har samlat in 58 000 namnunderskrifter för att få till stånd folkomröstningen, eftersom de anser att den reviderade jaktlagen inte tar tillräcklig hänsyn till artskyddet.

Eventuellt i september
Bundesrat, den schweiziska regeringen, motiverar stoppet av folkomröstningen i maj med att de olika parterna under rådande coronasituation inte har några möjligheter att offentligt framföra sina åsikter och debattera.
Nu ska omröstningen – om så är möjligt – i stället hållas den 27 september, rapporterar tidningen Schweizer Bauer.
Schweiz är känt för sina många folkomröstningar, men detta är bara andra gången sedan andra världskriget som en planerad folkomröstning flyttas fram. Förra gången var 1951 då ett mul- och klövsjukeutbrott förhindrade rörligheten i flera kantoner.

80 vargar i landet
Det var 2012 som ett första vargrevir etablerade sig i Schweiz. Förra året beräknades landet hysa 80 vargar. Dessa tar årligen mellan 300 och 500 får och getter.
När den schweiziska riksdagen beslutade om den nya jaktlagen gjordes den något mer liberala än vad regeringen hade tänkt sig.
Jaktlagen innebär bland annat att alpbönderna, som många gånger inte kan hägna in sina djur, lättare ska kunna skydda dem. Till exempel ska de kunna fälla en angripande varg. Efteråt måste de dock kunna motivera sitt handlande för myndigheterna.