Foto: Privat & Shutterstock David Bergendahl, här med en liten tjur från höstens jakt i Dalarna, motsätter sig planerna på att införa frilevande visenter i Sverige, där arten inte synts på 1 000 år. "Otroligt dumt och farligt, mest är jag rädd för att folk ska råka illa ut", säger han.

Cowboy sågar planerna på frilevande visenter i Sverige

Frilevande visenter är en synnerligen dålig och ytterst farlig idé. Det menar David Bergendahl, en modern cowboy med 20 års erfarenhet av frigående bison i Kanada.

I går skrev Jakt & Jägare om Sveriges Lantbruksuniversitets, SLU:s, och Skogssällskapets planer på frilevande visenter i Sverige. Under en försöksperiod ska djuren placeras ut på 1 100 hektar norr om Västerås.

”En massa aktivister”

Annan media rapporterade också om saken, och en av läsarna var David Bergendahl som förfärades över planerna.

– Det där med rewilding ger jag inte mycket för, det är bara en massa aktivister utan kunskap som fått för sig något Jag är en modern cowboy och har jobbat på rancher i Kanada de senaste 20 åren. I princip varje dag arbetar vi med bison för att träna våra tävlingshästar i inomhusarena, säger han och tillägger:

– Visent och bison är i grunden samma djur, samma livsfarliga djur. Norr om Edmonton återintroducerade man skogsbison i en nationalpark för några år sedan men det projektet lades ner. Nu har man dem frilevande i Banff nationalpark. Men i de fallen handlar det om gigantiska områden där det inte finns människor.

David Bergendahl påpekar att projektet, enligt hans synsätt, är dömt att misslyckas på flera sätt. Skogssällskapets förhoppning är att visenterna ska fylla den funktion som skogsbetande kor hade fram till mitten av 1900-talet, att de ska hålla landskapet öppet och bidra till biologisk mångfald, tycker han saknar verklighetsförankring.

Anpassade för miljön

– Visenter och bison äter mycket mindre foder än en vanlig ko då de är anpassade för tuffa förhållanden, det hade krävts väldigt många djur. Varför använder man inte kor i stället och säljer köttet på hösten? Det är väl bättre att tjäna pengar på markerna än att sätta ut visenter som kommer att vara livsfarliga för människor.

David Bergendahl fortsätter att berätta om sina erfarenheter av bison och visent. Först nämner han att allting måste dimensioneras utifrån mycket stora, starka och vilda djur.

– De är väldigt flyktbenägna och lömska. Skenar en flock går det inte att stoppa den. Det enda sättet är att köra i kapp ledardjuret och skjuta det. Området där de ska släppas ut måste hägnas in med extremt höga och kraftiga staket.

– Jag tror inte att de som jobbar med frågan på SLU har kunskaperna. Jag är allvarligt oroad över att människor kan komma till skada, förutsättningarna är inte desamma i Sverige som i Kanada eller Montana.

Drivande hundar

Förutom att de aktuella områdena är så mycket större i Kanada än här nämner David Bergendahl den svenska allemansrätten.

– Någon sådan finns inte i Kanada. Tänk om svamplockare eller en jägare med drivande hund får i gång en flock med 30 visenter som inte går att stopp. Allt som hamnar i vägen blir mos.

På grund av sin storlek och snabbhet har visenten inte så många naturliga fiender, men i Sverige har den situationen snabbt ändrats i takt med vargens utbredning.

– Så är det, vargar jagar allt, också visenter och kan definitivt bidra till att flockar med visenter hamnar i sken och det kan sluta med total katastrof, säger David Bergendahl.