Knappt 2 000 renar dödades förra året på de svenska vägarna och cirka 1 030 kördes på av tåg.
Foto: Kjell-Erik Moseid Knappt 2 000 renar dödades förra året på de svenska vägarna och cirka 1 030 kördes på av tåg.

Dålig information om påkörda renar

Mats Eriksson, sekreterare i Jägarnas Riksförbund, anser att informationen kring olyckor med ren är dålig. Ovissheten hos allmänheten är stor om vad man ska göra vid trafikolyckor där ren är inblandad.

Den som kör på en ren ska man märka ut platsen och snarast kontakta polisen. Polisen kontaktar då i sin tur renägaren. Samebyarna har ofta olika kontaktpersoner på olika vägsträckor.

– Snart börjar säsongen då det stryker med tio renar varje dag mellan Brunflo och Sveg, säger Mats Eriksson till Länstidningen i Östersund.

Renen räknas som tamboskap och inte till vilt. Därför innefattas den inte av jaktförordningen, där det står att man har skyldighet att anmäla viltolyckor eller skadat vilt.

Cirka 2 000 renar trafikdödade

Knappt 2 000 renar dödades förra året på de svenska vägarna och cirka 1 030 kördes på av tåg.

Anita Blind är renägare i Hede. Hon tycker att samarbetet mellan polisen och kontaktpersonerna i samebyarna fungerar bra när olyckan är framme.

– Det är jättebra när folk märker ut renen och kan beskriva platsen för polisen. Om man inte har en viltremsa kan man trä en plastpåse på en pinne. Oftast är det dålig mottagning på mobilen och det är stora avstånd att leta renar på, säger Anita Blind till Länstidningen i Östersund.

Olyckorna har dock minskat de senaste åren. Troligtvis beror det på att renskötarna allt oftare tar renarna på lastbil och kör dem till vinterbetet.

För renar som blir påkörda av bilar täcks ersättningen till renägaren av bilägarens trafikförsäkring. Ersättningen är olika beroende på vikt, kön och ålder. För renar som dödas av tåget är kopplad till marknadspriset på renkött. Banverket och Inlandsbanan betalar 1 964 kronor per påkörd ren. Varje år uppgår ersättningen till miljonbelopp.