Det kan skilja mer än 100 procent i fällavgifter mellan olika län.
Foto: Robert Jidesjö Det kan skilja mer än 100 procent i fällavgifter mellan olika län.

Därför är länens fällavgifter på älg så olika

I Västra Götaland får man betala 400 kronor för en fälld vuxen älg. Men på andra sidan Vättern, i Östergötland, kostar samma älg mer än det dubbla – 900 kronor. Den stora skillnaden beror bland annat på två saker. 

Dels varierar ställningstagandena i de två länens viltvårdsnämnder, dels tolkas Naturvårdsverkets föreskrifter om länens älgfonder olika.
Under år 2007 fälldes 2 773 vuxna älgar i Västra Götaland, vilket gav en intäkt på 1,1 miljoner kronor. I Östergötland fälldes 860 djur och detta inbringade 700 000 kronor.
Båda länen får bidrag för administration. Västra Götaland, som är större, får 20 basbelopp, 800 000 kronor.

Får bara hälften i bidrag
Östergötland får hälften så mycket, 400 000 kronor.
– Det täcker ändå inte administrationen helt. I Västra Götaland har vi nära tre årstjänster i älgadministrationen, därtill kommer kontorskostnader, säger Elisabeth Johansson, jaktansvarig på länsstyrelsen i Västra Götaland, till Svensk Jakt.
Drygt 4 000 registreringar hanteras varje år, varav 88 är älgskötselområden och resten A-, B- och E-licenser.
Båda länen måste betala 100 kronor av fällavgiften till den centrala älgvårdsfonden.