Så här ser västen ut. Den har fyra lager kevlar och fyra lager ballistisk nylon samt ett spikband på ryggen som ska avskräcka en varg som försöker bita hunden över ryggen.
Foto: Jens Karlsson/Viltskadecenter Så här ser västen ut. Den har fyra lager kevlar och fyra lager ballistisk nylon samt ett spikband på ryggen som ska avskräcka en varg som försöker bita hunden över ryggen.

De flesta hundförarna vill fortsätta med vargvästen

Nu kommer den första rapporten om Protector vargvästar, som testats av 37 jakthundar runt om i landet. 32 av hundägarna i testet uppger att de tänker fortsätta använda västen på sina hundar vid jakt. Västarna har dock konstruktionsfel, som måste åtgärdas i nya versioner, konstaterar Vildskadecenter.

Det handlar om en västtyp som ursprungligen tillverkades som skydd för vildsvinshundar. Den består av fyra lager ballistisk nylon och fyra lager kevlar. En viktig modifiering har dock gjorts: Vargvästarna har ett band med 40 millimeter långa piggar i fjäderstål längs ryggen. Dessa är avsedda för att avskräcka den varg som försöker hugga en jakthund över ryggen.

200 000 kronor i subvention 
Vildskadecenter forskar i möjligheterna att skydda jakthundar mot vargangrepp och därför gick man in i projektet och subventionerade 100 västar med 2 000 kronor vardera. Testförarnas kostnad blev 1 000 kronor. 

Motprestationen var att fylla i en blankett och rapportera hur västen fungerat.
Men västarna kom ut väldigt sent till testförarna. Endast 20 blanketter kom in till Viltskadecenter.

Fick ringa runt 
”För att få in ytterligare material ringde vi ytterligare 30 slumpmässigt utvalda personer på listan över de som köpt västen. Det visade sig att 17 av dessa hade fått västen så  sent att de inte haft möjlighet att jaga med den och det var anledningen till att de inte hade skickat in någon ifylld blankett. Vi antog att detta även gällde flertalet av de övriga som inte skickat in någon ifylld blankett och försökte därför inte komma i kontakt med fler testpersoner än dessa 50”, skriver Viltskadecenters forskare i sin första rapport.

Tolv raser 
De hundraser som ingått i testen är basset, drever, gråhund, jämthund, laika, norrbottenspets, plotthund, rysk stövare, stövare, tysk jaktterrier, wachtel och wachtelblandning. Totalt har de 37 testhundarna jagat 303 dagar i sina västar.
En fråga gällde om hundarnas rörelsefrihet inskränkts av västarna. Där svarade 20 hundförare nej medan sex svarade ja. Tre svarade ”ja, lite” och sex stycken ”ja, i början”. Två stycken svarade ”vet ej”.

Fem fick skavsår 
Fem av av de testande 37 hundarna fick skavsår av västarna. Tre förare rapporterade att deras hundar tappat sina västar under användning.
Nio förare efterlyser bättre spänne framme i bröstet på västen, för att den inte ska kunna glida bakåt. Fyra förare rapporterar också problem med att snö tenderar att tränga in i västen framifrån vid användning i djup snö.

För litet underlag 
Forskarna konstaterar att antalet testade jaktdagar inte kom upp i så många som hade varit önskvärt.
”Eftersom detta test bygger på användning av flera olika västar under en relativt kort tid för respektive väst så kan vi inte uttala oss om produktens kvalitet eller hållbarhet.
Användningen av västen har också företrädesvis skett sent på hösten eller under tidig vinter varför det inte är möjligt att utifrån dessa erfarenheter säga något om hur västen fungerar på hunden då det är varmare ute.
Viltskadecenter bedömer att västen, då bröstbandet och dess spänne har modifierats kommer att fungera på de flesta jakthundar och i många jaktsituationer”, skriver forskarna i rapporten.

Aldrig fullgott skydd 
När projektet drogs igång sa forskaren Jens Karlsson till Jakt & Jägare att Protector vargväst aldrig kan bli ett fullgott skydd för hundarna.
– Om de räddar livet på 20-30 procent av hundarna som attackeras av varg, då måste det ses som lyckat, sa Jens Karlsson.