Foto: Peter Undén

Det här gäller för belysning vid grisåtlar

Den kraftiga ökningen av vildsvinsstammen innebär att det från den 1 februari i år är tillåtet att använda fast belysning vid en åtelplats för att underlätta jakten. Tyvärr har en hel del fria tolkningar medfört stor osäkerhet om vad som gäller. 
Men följande är vad som gäller i dagsläget enligt uppgifter hämtade från regeringskansliets hemsida.

• Belysningen kan tändas och släckas närhelst man önskar.
• Belysningen skall vara fast monterad på en fast anordning vid åteln.
• Belysningen får inte vara 
vridbar utan skall vara riktad mot en fast punkt.
• Lampa fäst på vapnet är inte godkänt som fast belysning, men kan tillåtas efter ansökan hos länsstyrelsen.
Dessutom gäller följande enligt uppgifter inhämtade från gällande lagstiftning och samtal med Naturvårdsverket:
• Det finns inga i dag gällande begränsningar vare sig på ljusets styrka eller färg. (En klok rekommendation är däremot att inte använda ljus som bländar och är för skarpt. Ett färgat svagt ljus som lyser konstant är att föredra.)
• Det är endast vildsvin som är tillåtna för jakt enligt denna metod. I övrigt vad gäller jakt med fast belysning är detta reglerat i jaktförordningens paragraf 14.
• Efter ansökan hos länsstyrelsen kan tillstånd ges att använda elektronisk bildförstärkare som kikarsikte på vapnet.
I de uppdrag som regeringen lämnade till Naturvårdsverket och organisationer ligger bland annat en översyn av jaktmetoder. 
Det är därför troligt att jakt vid belyst åtel kommer att, om inte regleras, omgärdas med rekommendationer.

Inga överdrifter
Viktigt att komma ihåg är också att syftet med metoden inte får övergå till orealistiska mängder åtelmaterial och överuttag i de lokala vildsvinsstammarna. 
Grundtanken är förvaltning för att hålla acceptabla stammar i förhållande till skadorna.