”Det kändes som när jag blev mordhotad”

S-riksdagsmannen Per-Erik Granström känner sig kränkt när han deltog i Jägareförbundets rovdjursdebatt på Lugnet i Falun. För att inte massmötet om rovdjurspolitiken skulle urarta bestämde Jägareförbundet att endast skriftliga frågor från mötesdeltagarna skulle användas.

– Moderatorn läste upp ett inlägg från en person i publiken som föreslog att man skulle mata vargarna med politiker. Det var mycket kränkande, säger Per-Erik Granström till Dala-Demokraten.

Det var Bengt Lönnberg, journalist och före detta TV-reporter, som läste upp ett inlägg från en åhörare som ville mata vargar med politiker.

Uppläsningen drog ned applåder och s-politikern tycker att det gick för långt.

– Det kändes lika kränkande som när jag blev mordhotad som kommunalråd i Ludvika. Ett angrepp på demokratin. Även om det som lästes upp under rovdjursdebatten inte var riktat mot mig som person så kändes det väldigt personligt, tillägger han i Dala-Demokratens nätupplaga.

Bengt Lönnberg säger att han läste texten med ironi och att det är uppenbart att inlägget inte kunde tas på allvar. Att läsa upp lappen från publiken var en trovärdighetsfråga, säger han till Dala-Demokraten.

– Det handlar om att visa hur stämningen faktiskt är. Men jag avstod från att läsa upp flera inlägg som gick mycket längre. Jag beklagar också om någon kände sig kränkt, tillägger Bengt Lönnberg.