Årets förbundsstämma i JRF genomfördes digitalt via Zoom och presidiet satt samlat i Söderhamn.
Foto: Yvonne Oward Årets förbundsstämma i JRF genomfördes digitalt via Zoom och presidiet satt samlat i Söderhamn.

Digital förbundsstämma genomförd

å drygt en timme genomförde Jägarnas Riksförbud, JRF, en kraftigt nedbantad årsstämma den 13 juni via mötestjänsten Zoom. Presidiet satt samlat i Söderhamn. På grund av coronaviruset deltog de 47 ombuden från distrikten digitalt via Zoom.

Parentation hölls för avlidna medlemmar under året med särskilda tankar till Arne Karlsson och Ingvar Törnström.
Dagordningen var kraftigt nedbantad. Det gjordes inga personval. Alla som är valda har fått sin mandatperiod förlängd ett år. De motioner som kommit in från distrikten behandlas nästa år.

Conny Sandström ordförande för stämman
Förre förbundsordföranden Conny Sandström valdes till ordförande i presidiet.
JRF:s verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2019 behandlades och lades till handlingarna. Därefter betades revisionsberättelsen av och stämman godkände resultat- och balansräkningen. Hela styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Nästa års JRF-stämma ska hållas i Kalmar.

”En folkbildningsinsats som görs”
– Lördagens minidistansstämma gick utmärkt att genomföra under ledning av vår kunnige stämmoordförande Conny Sandström. Det är en folkbildningsinsats som görs när vi använder ny teknik och har med deltagare spridda i hela landet. En stor eloge till kansliet, som fixat detta. En utvärdering kommer att skickas ut, så erfarenheterna kan tas till vara och förädlas, summerar JRF-basen Solveig Larsson.