De 70 frågorna för det digitala teoriprovet i jägarexamen väljs slumpvis från en ”bank” med cirka 500 frågor. Därmed ska det bli slut på fusket när elever fick tag på pappersprovets facit.
Foto: Shutterstock De 70 frågorna för det digitala teoriprovet i jägarexamen väljs slumpvis från en ”bank” med cirka 500 frågor. Därmed ska det bli slut på fusket när elever fick tag på pappersprovets facit.

Digital jägarexamen gör slut på fusk

Det digitala teoriprovet för jägarexamen kommer att nå Sveriges provbanor redan före årsskiftet och provet på papper fasas ut. Bland annat innebär nyordningen stopp för tidigare fusk, där jägarexamenselever fick tag på facit för det analoga teoriprovet.

– Detta är den enskilt största förändringen i jägarexamen sedan införandet 1985, säger Daniel Bladh på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.
Hela projektet sker i nära samarbete med Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund (JRF). Båda jägarorganisationerna har egna provledare och provbanor för skytteprovet.
Under den fortsatta utvecklingsfasen tar Naturvårdverket emot synpunkter och förbättringsåtgärder, både från de ansvariga vid respektive jägarorganisation och en mindre grupp provledare.

”Provet tar klivet in i dataåldern”
– Jägarnas Riksförbund välkomnar att jägarexamens teoriprov nu moderniseras och tar klivet in i dataåldern. Efter 35 år med penna och papper blir det nu mobil och dator, säger JRF-konsulenten Sivert Borup med ansvar för jägarexamen.
Även hans kollega på Jägareförbundet, Henrik Falk, ser fördelarna med digitaliseringen av teoriprovet.

”Säkrare sätt att mäta kunskapsnivån”
– Provet kommer att på ett bättre och säkrare sätt mäta provtagarnas verkliga kunskapsnivå, jämfört med dagens prov, kommenterar Henrik Falk.
Naturvårdsverket har inte ambitionen att göra teoriprovet lättare eller svårare efter digitaliseringen.
Två författare inom jakt och vilt har knutits till projektet. Deras uppgift är att skriva provfrågor till jägarexamen, utifrån det som tas upp i kurslitteraturen för jägarexamen.

70 slumpvisa frågor
Frågorna kommer, precis om idag, att beröra 16 ämnesområden. Efter sommaren beräknas det finnas närmare 500 nya provfrågor i en ”bank” för jägarexamenseleverna.
Varje provtagare kommer att få ett unikt prov, som sammansatts av 70 slumpvist valda frågor ur databasen.
Alla prov kommer ha lika många frågor ur respektive ämnesområde och provet ska avläggas på maximalt 60 minuter.

Provledare ska vara med
Provet kommer även i fortsättningen göras med en provledare på plats, till exempel när eleverna sitter med sin mobil eller en egen surfplatta på provbanan.
Före provet blir det viktigt att först testa att till exempel mobilen är kompatibel med provet, vilket de allra flesta mobila enheter kommer att vara. Provtagarapplikationen har en del där det går att testa att mobilen, läsplattan eller den bärbara datorn fungerar för provet, innan det är dags för skarpt prov.

Kurs för provledarna
Med början i höst kommer provledarna att få en utbildning för det digitala provet.
Nyordningen kommer att stoppa det fusk som tidigare förekommit, när jägarexamenselever kommit över svaren före provtillfället.
Att det till exempel på intensivkursernas teoridel bara fokuserades på det som togs upp i det gamla, analoga teoriprovet förhindras också med hjälp av den stora digitala frågebanken med ett slumpvis urval av de uppåt 500 nya frågorna.

”Stöd för upptäckt av fusk”
– Det kommer att finnas stöd för upptäckt av fusk i applikationen vid provtagningen. Det kan också bli så att en del utbildningsformer kan behöva lägga om sin strategi för utbildningen. Det kommer att krävas att provtagarna har gått igenom och förstått hela området för att sedan lyckas vid provet, kommenterar Daniel Bladh på Naturvårdsverket.