Frågorna i det digitala teoriprovet ska besvaras på en smart telefon eller surfplatta.
Foto: Shutterstock Frågorna i det digitala teoriprovet ska besvaras på en smart telefon eller surfplatta.

Digital jägarexamen vid årsskiftet

Naturvårdsverket räknar med att det teoretiska provet i jägarexamen är digitalt från och med årsskiftet. Det ska göra examineringsprocessen enklare, smidigare och mer likvärdig oavsett var man gör provet.

Tidigare har det sagts att det nya digitala teoriprovet ska börja användas fullt ut i februari 2021, men nu räknar Naturvårdsverket med att det nya systemet är infört redan vid årsskiftet 2020–2021.
– Med det nya systemet kommer vi få en förbättrad hantering av provfrågor och en enkel och smidig examineringsprocess, för både provtagare och provledare, säger Daniel Bladh, verksamhetsansvarig för projektet, i ett pressmeddelande.
Han fortsätter:
– I och med den nya digitala lösningen kommer vi också få en bättre möjlighet till att kontinuerligt analysera och förbättra provet. Vi kan också utgå från en mycket större databas av provfrågor vilket gör att examineringen blir likvärdig oavsett var i landet man avlägger sin examen.

Norsk leverantör
Leverantören av det nya systemet är Enovate AS. Företaget är baserat i Norge och levererar i dag provsystemet som används inom den norska jägarexamen.
– Enovates system kan till stora delar användas rakt av. Det finns dock skillnader och nu börjar arbetet med att anpassa provsystemet till Naturvårdsverkets krav, säger Daniel Bladh.
Vid det senaste årsskiftet dubblerades avgiften för provet. Den är nu 500 kronor. Höjningen beror på att framtagandet av det digitala teoriprovet behöver finansieras.