Enligt Sivert Borup på Jägarnas Riksförbund (JRF) är det viktigt att det införs ett digitalt teoriprov för jägarexamen. Men införandet av ett nytt prov kommer att dröja minst ett år till, enligt Naturvårdsverket.
Foto: JRF Enligt Sivert Borup på Jägarnas Riksförbund (JRF) är det viktigt att det införs ett digitalt teoriprov för jägarexamen. Men införandet av ett nytt prov kommer att dröja minst ett år till, enligt Naturvårdsverket.

Digitalt jägarprov dröjer ett år till

Fusk med teoriprovet i jägarexamen gör att Naturvårdsverket ska ta fram ett digitaliserat teoriprov. Det bestämdes i februari i år. Då var tanken att ett nytt prov skulle sjösättas i början av 2018. Så blir det inte.
– Men det kanske sker 2019, säger Daniel Bladh på Naturvårdsverket.

Det har blivit allt mer populärt att ta jägarexamen.
Under 2016 var det sammanlagt 12 666 personer som skrev ett godkänt teoriprov för jägarexamen.
Det handlar om 70 frågor. 60 svar ska vara rätt för att bli godkänd.
Det var i december förra året som det rapporterades från provtagare att teoriprovet för jägarexamen upplevs som oseriöst. Det förekommer olika former av fusk vid provtillfället.
”Provdeltagare får hjälp att svara på frågorna. Facit finns tillgängligt på olika internetforum. Kopior på provhäften sprids av oseriösa utbildare”, konstaterar
Naturvårdsverket i ett PM från december.
Jakt & Jägare skrev om det här:

Börjat titta på olika aspekter
Trots att det snart gått ett år sedan Naturvårdsverket meddelade att det ska bli ett nytt digitalt teoriprov har inte mer hänt än att verket börjat titta på olika aspekter av frågan.
Daniel Bladh är handläggare på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket och jobbar med att bland annat skärskåda vilken IT-plattform som det ska sökas efter.
Naturvårdsverket har bland annat tittat på det digitala teoriprovet som finns för dem som vill bli jägare i Norge. Det provet fungerar bra sedan flera år tillbaka.
– Vi håller på och ser oss omkring. Vi tror att det finns en bra plattform någonstans där ute, säger Daniel Bladh.
• Kan ni inte bara köpa in tekniken för det norska teoriprovet?
– Nej, det måste göras en regelrätt upphandling, svarar han.
Dessutom finns det en kostnadsaspekt på vad IT-plattformen får kosta, eftersom även den biten ska betalas av jägarexamenseleverna i avgiften för teoriprovet.
Nu kostar teoriprovet 250 kronor.
– Där måste vi hitta en bra balans mellan kostnad och kvalitet. Vi måste även titta på hur IT-systemet fungerar för betalningarna av provavgiften och rapporteringen, säger Daniel Bladh.

Kräver fler nya frågor
En databas för teorifrågorna kräver dessutom fler frågor än det finns nu. Det behövs en frågebank på uppskattningsvis 400-500 frågor.
Inte heller det är klart. Naturvårdsverket sneglar lite på en frågemetodik där förståelsen ökas för hur olika jaktsituationer kan hanteras.
– Det kan handla om säkerhetsfrågor, där olika situationer presenteras och det till exempel gäller att se vilka kulfång det finns innan ett skott avlossas, kommenterar Daniel Bladh.
– Men tanken är inte att det nya teoriprovet ska bli svårare, poängterar han.

Vill tona ner larmet om fusk
Daniel Bladh vill även tona ner larmet om fusk bland provtagarna.
– Det fungerar bra hos flera aktörer, men sedan förekommer det fel på en del håll. Det är därför vi vill satsa på ökad kvalitet på proven, förklarar han.
Viltvårdskonsulenten Sivert Borup på Jägarnas Riksförbund jobbar bland annat med jägarexamensfrågor.
– Båda jägarorganisationerna vill absolut ha ett digitalt teoriprov. Det är viktigt att vi får säkra upp det här, så det blir lika villkor för alla provtagare från norr till söder i Sverige, säger Sivert Borup.