DNA-analysen av björnspillning avslöjar att det kan finns uppåt 1 000 björnar i Jämtland. Men Naturvårdsverket vill ännu inte säga om det får skjutas fler björnar i länet i höst.
Foto: Lars-Göran Abrahamsson DNA-analysen av björnspillning avslöjar att det kan finns uppåt 1 000 björnar i Jämtland. Men Naturvårdsverket vill ännu inte säga om det får skjutas fler björnar i länet i höst.

DNA-analys pekar mot 1 000 björnar i Jämtland

Inventeringen med hjälp av DNA-analyser av björnspillning tyder på att det finns 700 till 1 000 björnar i Jämtland. Strömsunds kommun har Sveriges tätaste björnstam och troligtvis världsrekord.
I Strömsund finns drygt 30 björnar på 100 000 hektar. De björntätaste delen av Nordamerika har cirka 20 på samma yta.

Måndagen den 14 april redovisade doktorand Jonas Kindberg från Skandinaviska björnprojektet sina beräkningar från DNA-analyserna.

Det gäller björnspillningsinventeringen som gjordes 2006 för att få besked om många björnar det finns i Jämtlands län. Tidigare har samma beräkningsmetod används i Dalarna och Gävleborg, vilket visade på betydligt fler björnar än vad som var tidigare känt.

Myndigheterna har utgått från beräkningar av björnstammen som är upp till åtta år gamla.

Hittade 684 individer

DNA-analysen kunde särskilja 684 individer, 323 av dem var hannar och 361 honor.

Lågt räknat ger beräkningsmodellen att det finns drygt 700 björnar i länet. Högst uppskattning ligger på strax under 1 000 björnar i Jämtland.

Tre björnar är återfunna i Västerbottens län, 17 björnar i Västernorrlands län och 14 björnar har återfunnits i Dalarna/Gävleborgs län.

Totalt har 5 268 spillningsprover samlats in under hösten 2006. Av dessa har 3 000 prover har valts ut slumpvis och DNA-analyser har gjort vid ett franskt laboratorium.

Att ”endast” 3 000 prover analyserades beror på att analyserna är mycket kostsamma.

Strömsund björntätast i världen?

De tätaste björnpopulationerna i Jämtlands län finns i Strömsunds- och Bergs kommuner. Det är färre björnar i de centrala delarna av länet. Härjedalens kommun har inte den storlek på björnpopulation som länsstyrelsen räknat med, även om björnstammen är stor.

Magnus Kristoffersson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Jämtlands, tycker att siffrorna på björnstammen var förväntade.

– Björnstammens täthet varierar inom länet. Strömsunds kommun har Sveriges tätaste björnstam. Frågan är om det finns något barrskogsområde i världen som har en tätare björnstam, säger Magnus Kristoffersson.

– Ökningen av björnstammen är störst i de länsdelar som har en liten björnstam, tillägger han.

Jonas Kindberg, som även gjort tidigare beräkningar av björnstammen i Sverige, bekräftar att det är områden med liten eller ingen tidigare björnstam som har den största ökningstakten.

Gävleborg ökar mest

– Det gäller till exempel Gävleborg som under många år haft en stark björnstam i nordvästra länsdelen. De senaste tio åren har björnarnas uppehållsområde flyttat öster ut, vilket medfört att länet har fått flera björnar. I områden med kraftig björnstam är ökningstakten betydligt mindre, förklarar Jonas Kindberg.

Den årliga tillväxten i Gävleborg uppskattas till 9,7 procent, vilket är högst i Sverige.

Senare i vår ska björnforskarna presentera en bedömning om björnstammens storlek i Sverige baserat på de nya resultaten.

Den senaste bedömningen från Skandinaviska björnprojektet kom 2005 och visade att det finns mellan 2 350 och 2 900 björnar i Sverige. Det baseras på DNA-analys av insamlad björnspillning från fyra län samt jägarnas och björnforskningens observationer.

Vi får allt säkrare siffror”

– För varje län som inventeras med den nya metoden får vi allt säkrare siffror om antalet björnar i Sverige. Osäkerhetsintervallet krymper. Kunskapen om hur många björnarna är och var de finns är väsentlig för förvaltningen av björnstammen, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Frågan är om björninventeringen ger högre kvoter i kommande björnjakter.

– Vi kan idag inte säga hur stor skyddsjakten blir i Jämtlands län utan det ska arbetas fram under våren. Verket har på sex år ökat tilldelningen från 60 till 184 björnar i hela landet, kommenterar Susanna Löfgren.

Jobbar för säkrare jakt

I fjol dödades en man av björn i Jämtland och två jägare skadades när de kom på en björn vid ett ide. Det var också flera skadskjutningar av björn, vilket kan öka risken för jaktolyckor.

– Svenska Jägareförbundet och Naturvårdsverket arbetar gemensamt för att årets skyddsjakt ska bli säkrare. Vi ordnar utbildning för jägare i björnjakt och informerar alla jägare om hur de bör agera om de möter björn under jakten, säger Susanna Löfgren.