När vargar, möss, flugor och människor utsattes för doften av E2D-molekylen visade både möss och människor på ett flyktbeteende, medan vargar och flugor tyckte om doften.
Foto: Illustration av Artin Arshamian När vargar, möss, flugor och människor utsattes för doften av E2D-molekylen visade både möss och människor på ett flyktbeteende, medan vargar och flugor tyckte om doften.

Doftämne som lockar rovdjur hittat

Det finns en luktmolekyl i däggdjursblod som lockar till sig rovdjur och skrämmer bort bytesdjur. Upptäckten har gjorts av forskare vid Karolinska Institutet, rapporterar Medicinsk access.

Forskare vid Karolinska Institutet har jobbat efter en teori att det finns en ”mat- och varningsmolekyl” i alla sorters blod, eftersom just doften av blod betyder både mat för rovdjur såväl som fara för bytesdjur.
Nu har forskarna hittat denna molekyl, som heter trans-4,5-epoxi-(E)-decenal, även kallad E2D.
– Vi har arbetat nära professor Matthias Laska på Linköpings universitet, som isolerade molekylen från grisblod och först upptäckte att rovdjur lockades till lukten av E2D. Tillsammans testade vi luktmolekylen på blodsugande flugor, vargar, möss och människor, så det var ett sant tvärvetenskapligt projekt, säger forskningsledaren för studien, docent Johan Lundström vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet, i Medicinsk access.

Människor och möss ryggade tillbaka
Det visade sig att flugor och vargar tycker om doften. Vargarna till och med bet och slickade på den träbit som hade molekylen E2D utsmetad över sig, som om det vore ett blodigt byte.
Däremot visade möss ett flyktbeteende när de utsattes för molekylen.
När molekylen testades på människor blev försökspersonerna utsatta för en rad olika lukter, däribland E2D. Forskarna mätte sedan deras rörelser.
Det konstaterades då att människor ryggade tillbaka när de kände doften av E2D, och att förekomsten av handsvett också ökade. 

Triggar igång försvarssystemet
När försökspersonerna under försöken ombads att identifiera bilder på människor som såg emotionella ut så hittade de lättare dessa bilder. Det tyder, enligt forskarna, på att doften av E2D-molekylen triggar igång ett försvarssystem.
— E2D verkar aktivera hela vårt generella försvarssystem. Vårt fynd överensstämmer med paleontologiska data som visar att våra allra första släktingar, de tidiga primaterna, troligen var insektsätare och främst bytesdjur. Den moderna människan är utan tvekan ett rovdjur, men vi utvecklades förmodligen från en bytesart och vissa aspekter av detta drag sitter kvar, säger försteförfattare Artin Arshamian, postdok i Johan Lundströms forskargrupp, i Medicinsk Access.