Foto: JRF Aktiv dödshjälp utesluter inte vapeninnehav, enligt kammarrätten i Sundsvall.

Dömd för dödshjälp – kan få vapentillstånd

Efter att en man gav sin fru aktiv dödshjälp dömdes han för dråp och ringa narkotikabrott till ett års fängelse. Därför anser Polisen att han inte är lämplig att inneha jaktvapen. Men kammarrätten håller inte med.

Det var den 6 mars 2019 som den nu 67-årige mannen gav sin svårt sjuka fru dödliga injektioner av morfin, enligt hennes egen vilja. Den tidigare ostraffade mannen ringde själv till SOS Alarm och berättade vad han hade gjort.

Eftersom lagstiftningen inte tillåter aktiv dödshjälp åtalades han för dråp och narkotikabrott. Tingsrätten dömde honom till ett milt straff, fängelse i ett och ett halvt år.

Mannen överklagade dock och fick i oktober 2020 straffet sänkt till ett års fängelse av hovrätten.

Den 6 maj 2022 blev han villkorligt frigiven och den 20 oktober 2022 beslutade Frivården att i förtid avsluta övervakningen då mannen skötte sig så bra.

Har jagat i 40 år

Eftersom jakt har varit ett stort intresse för honom i 40 år ansökte han om att återigen få tillstånd att inneha jaktvapen. Polisen sa nej, med motiveringen att mannen i dagsläget inte uppfyller de krav som ställs på en vapeninnehavare och att det hade gått för kort tid sedan han dömdes.

Mannen överklagade avslaget till förvaltningsrätten som i maj i år gav honom rätt och ansåg att det visst har gått viss tid, drygt fyra år, sedan brotten begicks. Dessutom menade förvaltningsrätten att omständigheterna kring dråpet var mycket speciella, att mannen aldrig har misskött vapen och att han har avtjänat sitt straff.

Ska inte nekas vapentillstånd

Polisen gav sig inte utan överklagade till kammarrätten som nyligen meddelade sin dom. I den går att läsa att kammarrätten håller med förvaltningsrätten.

Kammarrätten konstaterar att inga andra omständigheter, utöver brotten som mannen är dömd för och vars omständigheter är mycket speciella, ”kan läggas honom vid last vid bedömningen av hans lämplighet”.

Därför ska mannen inte nekas vapentillstånd, skriver kammarrätten och återförvisar målet till Polisen för vidare handläggning.