Lördagen den 21 augusti inleds björnjakten.
Foto: Shutterstock Lördagen den 21 augusti inleds björnjakten.

Domstol ger klartecken för björnjakt

Licensjakten blir av i samtliga berörda län och inleds i morgon, lördag. Det står klart efter att förvaltningsrätten i Luleå avslog Jaktkritikernas och Rovdjursföreningens överklaganden.

Svenska Rovdjursföreningen och föreningen Jaktkritikerna överklagade länsstyrelsernas beslut om att tillåta licensjakt på sammanlagt 501 björnar i de berörda länen.
På sin webbsida skriver Svenska Rovdjursföreningen bland annat:
”Det finns flera skäl till att överklaga beslut om licensjakt i allmänhet. Det viktigaste, som gäller alla stora rovdjur som enligt art- och habitatdirektivet ska åtnjuta ett strikt skydd från avsiktligt dödande, är att jakt som enbart har till syfte att reducera antalet individer strider mot artikel 16.1.e i direktivet”.

Bör förbjudas helt
Margareta Sturemyr, vice ordförande för Jaktkritikerna, kommenterar också överklaganden i en intervju med SVT Nyheter.
Hon menar att björnjakten helt bör förbjudas och hänvisar till att arten är strikt skyddad och rödlistad.
Sedan säger hon:
– Varför ska en sådan kultur få överleva när man i andra länder håller på att förbjuda troféjakt? För det är det vad det handlar om, inte populationsjakt.

Avslår överklaganden
Men förvaltningsrätten i Luleå är av en annan uppfattning och avslår överklaganden i samtliga berörda län – utom i Gävleborg där överklagan kom in för sent och därför avvisas.
I sin bedömning har rätten vägt in att kraven för licensjakt är uppfyllda.
Man understryker också att björnjakten är lämplig med tanke på stammens storlek och sammansättning och därtill sker selektivt och under strängt kontrollerade former.