Domstolen lägger ned Kuivakangas

Förvaltningsrätten i Luleå går helt på länsstyrelsens linje – att lägga ned Kuivakangas viltvårdsområde i Norrbotten. Förvaltningsrätten slår fast att viltvårdsområdet är så misskött att det är meningslöst att låta det bestå.

Länsstyrelsen i Norrbottens beslut att lägga ned Kuivakangas VVO överklagades som väntat till Förvaltningsrätten. Man ansåg bland annat att markägarna inte har informerats eller tillfrågats tillräckligt i frågan och därför har länsstyrelsen gjort sig skyldig till grovt handläggningsfel.
De överklagande menar också att det inte går att göra en seriös omställning på jaktmarkerna inom det gamla viltvårdsområdet med så kort varsel. VVO-föreningen är nämligen licensinnehavare på de tilldelade älgarna, men föreningen har inte längre rätt att samordna jakten.
Enligt överklagan har fastighetsägarna berövats möjligheten att samordna jakten, vilket strider mot äganderätten och föreningsfriheten enligt Europakonventionen.

Avgör målet direkt
De överklagande ville att länsstyrelsens beslut tills vidare ska inte ska gälla, i avvaktan på på ett slutligt ställningstagande i frågan.
Men Förvaltningsrätten anser att målet kan avgöras direkt. Och rätten ger länsstyrelsen rätt: Splittringen inom viltvårdsområdet är så allvarlig att det torde vara meningslöst att försöka uppnå ett samarbete.
Rätten pekar, i likhet med länsstyrelsen, på att viltvårdsområdet genererat ett 50-tal ärenden hos länsstyrelsen samt ytterligare mål i domstolar.

Orimlig strävan
– En grundförutsättning i en förening är just att det måste finnas samförstånd mellan medlemmarna att på bästa sätt försöka lösa olika konflikter för det gemensamma syftet. När sådan vilja inte längre finns är det självklart orimligt att med alla medel försöka hålla fast vid att ett viltvårdsområde ändå måste bestå, skriver Förvaltningsrätten.

Tidigare artiklar i ämnet:
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=432537
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=432053