Nära gränsen till svinpestdrabbade Polen har det hittats ett dött vildsvin med afrikansk svinpest i förbundslandet Brandenburg. De tyska jägarna har mobiliserats för att börja skjuta bort fler vildsvin och hitta fler självdöda vildsvin. (Arkivbild)
Foto: Mostphotos Nära gränsen till svinpestdrabbade Polen har det hittats ett dött vildsvin med afrikansk svinpest i förbundslandet Brandenburg. De tyska jägarna har mobiliserats för att börja skjuta bort fler vildsvin och hitta fler självdöda vildsvin. (Arkivbild)

Dött tyskt vildsvin med svinpest

Jägarna rycker ut för att bekämpa vildsvinen

Afrikansk svinpest har nått Tyskland vid gränsen till svinpestdrabbade Polen. Ett dött vildsvin med svinpest har hittats i förbundslandet Brandenburg och jägarna har mobiliseras. En lokal krisstab är upprättad och en det finns en avspärrad skyddszon runt fyndplatsen.

 Idag, torsdag, bekräftade Tysklands jordbruksminister Julia Klöckner att det rör sig om ett fall av den afrikanska svinpesten, skriver Landesjagdverband Hessen i ett pressmeddelande.
I pressmeddelandet uppmanas de tyska jägarna att med alla tillgängliga medel intensifiera jakten på vildsvin för att få färre vildsvin i övrigt. Men det jagas inte i närheten av smittområdet för att undvika att pestsmittade vildsvin flyr till nya områden. 

Påminner om desinficering av jaktutrustning
Jaktföreningen sänder ut informationsmaterial om vad som ska göras vid upptäckten av ett självdöda vildsvin samt och hur kläder och utrustning ska hanteras för att inte sprida smittan.
Vildsvinet hittades nära orten Schenkendöbern i området Spree-Neisse i Brandenburg. Sydöstra kommungränsen i Schenkendöbern löper längst Lausitzer Neisse, gränsflod mot Polen, där många smittade vildsvin finns.

Krisstab och avspärrad zon
En krisstab inom kommunen sammanträder under torsdagen. Första åtgärd har varit att stängsla in fyndplatsen. Skyddszonen har radien fyra kilometer.
I området finns förberedda kylrum där döda vildsvin kan förvaras i avvaktan undersökning.
Risken är nu att Tyskland klassas som ett pestdrabbat land. Det kan stoppa Tysklands stora export av griskött. Danmark är också en stor exportör. 

Danmark står redo
– Detta kommer dessvärre inte som en överraskning. Vi har förberett planer. Tills vidare gäller det hålla huvudet kallt och följa utveckling samt se vilka konsekvenser detta får för Tyskland, säger Lars Albertsen, internationell försäljningsdirektör på Danish Crown till Landbrugs Avisen.
Danish Crown är Europas största och världens näst största producent av svinkött.
Människor kan äta smittat kött, men svin dör av sjukdomen som det inte finns vaccin mot.

Sverige har beredskapsplan
Jakt & Jägare har rapporterat om den svenska beredskapsplanen för svinpestutbrott här.
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har redan tidigare uppmanat jägare i Sverige att omedelbart rapportera alla vildsvinskadaver som hittas. Jägare har en nyckelroll för att upptäcka om svinpesten nått Sverige. Det är Sveriges möjlighet att tidigt kunna upptäcka och vidta åtgärder om afrikansk svinpest når landet, enligt biträdande statsepizootolog Karl Ståhl.