Dovhjortar bidrar till viltskador för uppskattningsvis två miljarder kronor årligen i södra Sverige. ”De skövlar som gräsklippare”, vittnar en lantbrukare i Södermanland som måste minska kobesättningen när hälften av gräsbetet istället blir mat till hjortarna.
Foto: Birger Lallo Dovhjortar bidrar till viltskador för uppskattningsvis två miljarder kronor årligen i södra Sverige. ”De skövlar som gräsklippare”, vittnar en lantbrukare i Södermanland som måste minska kobesättningen när hälften av gräsbetet istället blir mat till hjortarna.

”Dov skövlar som gräsklippare”

Viltskador för två miljarder årligen i södra Sverige

Betet som ska användas till nötboskapen äts upp av dovhjortar vid Berga gård i Södermanland.
– Dovhjortarna skövlar som gräsklippare. De tar allt, säger lantbrukaren Ulf Thunell till TT.
Han är bara en i mängden av de som drabbas av viltskadorna, som enligt LRF kan handla om förluster på minst två miljarder årligen i södra Sverige.

På Berga gård i Södermanland tar viltskadorna på grödorna gräsbete som skulle ha behövts för nötboskapen. Elin och Ulf Thunells marker har bete för 60 kor med kalvar. Men med allt gräs som tas av dovviltet blir det bara bete för uppåt 40 av gårdens djur.
För att få ett begrepp på förlusterna har de satt upp ”skyddsrutor” med inhägnade minihagar för att se hur mycket grödor det skulle ha varit på marken utan hjortarnas betande.

Hälften av skörden blir hjortmat
Från 30 procent av skörden uppäten av viltet har det i år blivit hälften som försvunnit på grund av dovhjortarna. Förlusten av gräs som skulle ha blivit foder till korna på vintern gör att paret Thunell måste minska kobesättningen och inte längre kan arbete heltid på gården.
De är inte ensamma om att ha problem med viltskador på grödorna. Enligt en tre år gammal studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) orsakar vildsvinens härjningar i grödor uppskattningsvis 1,1 miljarder i förlust årligen för jordbrukarna.

Två miljarder i viltskador årligen
Enligt lantbrukarnas LRF kan det handla om så mycket som två miljarder kronor i viltskador när även annat vilt som gäss, älgar och hjortar vägs in. Då är inte norra Sverige med i skadebilden.
Anders Wetterin, jakt- och viltexpert på LRF, pekar på att nettovärdet för det svenska jordbruket är uppåt sju miljarder årligen.
– Om man jämför det med 1,1 miljarder i förluster är det runt 15 procent på bara vildsvin. Då inser man att våra medlemmar är ganska sura. Det här är ett stort problem, säger Anders Wetterin till TT.