Dramatisk minskning av viltolyckor

Inledningen av 2011 visar på en dramatisk minskning av viltolyckorna över hela landet – trots tuff vinter, stora snödjup och hårdare krav på att anmäla viltolyckor.
– Jag har faktiskt ingen förklaring. Det här visar hur svårtolkad olycksstatistiken är, säger Lars Sävberger på Rikspolisstyrelsen.

När viltolyckorna sköt i höjden förra vintern var det många som pekade på snödjupet och kylan som fick viltet att gå på vägarna och lockade in vilt nära bebyggelse och vägar.
Den nuvarande vintern är minst lika hård och snörik.
Ändå sjönk älgolyckorna i Sverige med 30 procent de två första månaderna i år, jämfört med samma period förra året. Samma jämförelseperiod visar att rådjursolyckorna minskade med 27 procent och det totala antalet viltolyckor minskade med 27 procent.

Ingen förklaring
– Jag har faktiskt ingen förklaring alls. Jag kommer just från ett möte med vår informationsavdelning där vi diskuterade de här siffrorna, och det enda vi kan konstatera är att olycksstatistiken är svårtolkad, säger Lars Sävberger, Rikspolisstyrelsens representant i Nationella Viltolycksrådet.
– Det är mycket otillfredsställande. Vi vill ju kunna använda statistiken till att förebygga olyckor. Naturligtvis måste vi titta närmare på detta, förhoppningsvis tillsammans med forskare.

Förvånande siffror
Ungefär samma besked ger Mats Artebrant, som också är mycket förvånad över januari- och februarisiffrorna.
– Jag kan bara spekulera i vissa delförklaringar, som att medelhastigheten på vägarna minskat och att de isiga vägarna har fått bilisterna att lätta på gasen. Men de kan inte ensamma har påverkat olyckorna i den här omfattningen.
Här är länkar till statistiken; dels till Nationella Viltolycksrådet och dels till Älgskadefonsföreningen.

Några andra intressanta noteringar:
* I januari minskade rådjursolyckorna i Sverige med 43 procent, jämfört med januari 2010. I februari blev det tvärtom en ökning med 6 procent.
* Trenden med färre rådjursolyckor i januari är lika över hela landet, utom på Gotland där olyckorna minskade marginellt, från 16 till 15 stycken, i januari.
* Älgolyckorna i januari ökade en aning i de fyra Norrlandslänen, men minskade desto mer i den södra halvan av Sverige.
* Även vildsvinsolyckorna minskade under januari och februari med 19 procent i hela landet.