Dubbelregistrerad jakt överklagas

En privatperson fick tillstånd till älgjakt på Ruvhten sijte samebys marker. Detta överklagas av samebyn och frågan kommer att tas upp av regeringen, rapporterar Sameradion.

Det var i juni som länsstyrelsen i Jämtland gav en privatperson tillstånd att jaga älg på marker som ingår i Ruvhten sijtes sameby. Personen i fråga hade tidigare arrenderat fjälllägenhet och ansökte om förnyat tillstånd att bedriva älg- och björnjakt. 
Enligt länsstyrelsens beslut skulle den dubbla jakträtten lösas genom att ha separata jakttider, skriver Sveriges Radio Sameradion.

”Kommer störa renskötseln”
Ruvhten sijte sameby anser att privatpersonens jakt kommer att störa renskötseln och överklagar beslutet. Frågan kommer att tas upp av regeringen och Näringsdepartementet.
”En rätt som tillkommer Ruvhten Sijte i egenskap av urfolk, måste väga tyngre än en enskild persons nöjesjakt”, skriver samebyn i sin överklagan