”Dubbelt så många vargar runt Siljan”

Folkaktionen ny rovdjurspolitik har lanserat sitt resultat från spårningen av varg.
– Vi har dubbelt så många vargar i Mora, Orsa, Rättvik, Leksand och Älvdalen som länsstyrelsens spårare påstår, säger Nisse Björklund till Dalarnas Tidningar.
Enligt länsstyrelsen finns minst 26 vargar i kommunerna runt Siljan.
– Här finns med säkerhet 47 vargar, hävdar Nisse Björklund.

– Länsstyrelsen har med intresse tagit del av uppgifterna och även bett att få information om metoder och inventeringsresultat, kommenterar Marit Ragnarsson på länsstyrelsens miljövårdsenhet.

– Folkaktionen meddelar dock att man inte är vill låta oss ta del av detta. Det är beklagligt eftersom ett gott inventeringsresultat för länet bygger på samarbete mellan olika organisationer. För att räknas med i den officiella sammanräkningen behöver spårobservationer kvalitetssäkras av länsstyrelsen, tillägger Marit Ragnarsson.

Länsstyrelsens inventering av stora rovdjur pågår nu för fullt.

– Den utförs av personer med hög kompetens inom området, säger Marit Ragnarsson.

Hittills har cirka 26 stationära vargar (inklusive valpar) tillhörande flera olika revir tidvis rört sig i någon av de fyra kommunerna, enligt länsstyrelsen. Vargar rör sig över stora områden och reviren sträcker sig över både läns- och kommungränser.

Det nya reviret Tenskog i Gävleborgs län kan eventuellt komma att beröra norra Rättvik.

”Strövargar inte relevant”

Dessutom kan det finnas några strövargar inom området.

– Att försöka fastställa antalet strövargar är inte vara relevant, eftersom dessa på kort tid rör sig över mycket stora områden, förklarar Marit Ragnarsson.

Hon har en förklaring till skillnaderna mellan länsstyrelsens och Folkaktionens inventeringsresultat. Det kan bero på att olika inventeringsmetoder.

– Länsstyrelsens spårare lägger stor vikt vid att följa vargspåren under långa sträckor för att försäkra sig om att olika spår inte är från samma individ. Med andra metoder är det lätt att få ett högre antal vargar än vad som verkligen finns, säger Marit Ragnarsson.

Det pågående spårningsarbetet innebär att länsstyrelsen upptäckt att två vargar går tillsammans i reviret Ryggen, som även kallas Korsån.