Död ringduva i samband med jakt. När duvpest bryter ut kan dödligheten bli uppåt hundra procent för en duvstam.
Foto: Per Lindberg Död ringduva i samband med jakt. När duvpest bryter ut kan dödligheten bli uppåt hundra procent för en duvstam.

Duvpest i Västerås

Jordbruksverket slår larm om att duvpest brutit ut i Västerås. Smittan började märkas i början av augusti då döda eller apatiska duvor hittades på olika platser i Västerås.

Det har även hänt att hundar som rastas i koppel lyckats nappa tag i sjuka duvor som inte orkat flytta på sig. Men den mycket smittsamma duvpesten kan bara spridas till andra fåglar, både tama och vilda. Viruset är inte farligt för människor.
Enligt Jordbruksverket handlar det om den så kallade newcastlesjukan. Det innebär att alla utegående fjäderfän och tamfåglar i Västerås kommun ska hållas inomhus tills vidare.
Viruset drabbar i första hand duvor och hönsfåglar. Om viruset kommer in i tamfågelbesättningar kan det orsaka utbrott av newcastlesjuka.

Inga tamfåglar drabbade än
I dagsläget finns inga tecken på att smittan har spridits till tama fåglar.
Djurägare som misstänker newcastlesjuka är skyldiga att kontakta veterinär, som i sin tur rapporterar till länsveterinären och Jordbruksverket.
Alla som håller fjäderfä och tamduvor uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.
Viruset angriper nervsystemet, andningsorganen och tarmen hos fåglarna.
Sjukdomen kan orsaka explosiva utbrott hos höns, kalkoner, fasaner, duvor och vaktlar.

Även gäss kan drabbas
Ankor och gäss är också känsliga men det är sällsynt att dessa arter drabbas.
En lång rad vilda fågelarter och burfåglar är också känsliga för infektionen.
Symtomen hos fåglarna är bland annat nedsatt allmäntillstånd, sänkt äggproduktion, ökad dödlighet, hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång, andningssvårigheter med eller utan hosta och diarré.
Infektionen överförs framför allt genom direkt kontakt mellan fåglar. Smittan sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar.