Dyrare och längre älgjakt

Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat att höja fällavgifterna för älg. Samtidigt ska älgjaktstiden förlängas med en månad.

Till jakten som drar igång i höst har fällavgifterna höjts till 700 kronor för en vuxen älg och en kalv kostar 150 kronor. Innan höjningen kostade vuxen älg 500 kronor och kalv var avgiftsfri. 
Beslutet att höja fällavgifterna togs under ett möte med viltförvaltningsdelegationen och motiveras med att de behövs för att finansiera den nya älgförvaltningen. 
Dock menar delegationen att målet är att avgifterna ska vara så låga som möjligt och hoppas att de ska kunna sänkas.

Jakt tillåts februari ut
Länsstyrelsen har även beslutat att förlänga älgjakten med en månad, som då under vinterjakten får pågå till den 28 februari. Syftet är att jägarna ska få bättre möjlighet att fälla älgarna på deras vinterbetesplatser.
Hur stor tilldelningen blir är ännu inte klar, utan beslut kring det väntas runt midsommar.