Det blir dyrare att ta jägarexamen efter nyår. Bland annat höjs avgiften för hagelgevärsprov från 340 kronor till 400. (Arkivbild)
Foto: Marie Pott Det blir dyrare att ta jägarexamen efter nyår. Bland annat höjs avgiften för hagelgevärsprov från 340 kronor till 400. (Arkivbild)

Dyrare ta jägarexamen

Den 1 januari 2016 träder nya föreskrifter kring jägarexamen i kraft. Det innebär bland annat att priserna höjs, meddelar Naturvårdsverket.

Den totala kostnaden för jägarexamen blir 210 kronor dyrare efter årsskiftet. Avgiften för teoriprovet höjs från 200 till 250, hagelprovet från 340 till 400, och kulproven kommer att kosta 200 kronor vardera, mot tidigare 140 och 160 kronor. Att göra omprov kommer att kosta 100 kronor istället för 80.
Förutom att priserna höjs moderniseras föreskrifterna. Alla resultat ska registreras digitalt och förhållanden för skjutprov förtydligas.

Är tänkt att leda till kortare licensansökningstider
– Moderniseringen är en åtgärd i ledet till snabbare handläggning av vapenlicensansökningar hos Polisen och förhoppningsvis kortare väntan för den som vill inneha jaktvapen, säger Daniel Bladh, handläggare jägarregistret, på Naturvårdsverkets hemsida.
Höjningen av avgifterna ska finansiera de ökade kostnaderna för jägarexamen och även den fortsatta moderniseringen, där det planeras för ett helt digitaliserat teoriprov.
Vad gäller skjutprov ska de ske utomhus på 80 meters avstånd, för att proven ska efterlikna verkliga förhållanden så mycket som möjligt.