Eftersöken blir dyrare med varg

Jägareförbundet i Dalarna går med anledning av stormötet i Orsa, om en eventuell eftersöksbojkott, ut med ett pressmeddelande där man säger att förbundet även fortsättningsvis ska ta sitt ansvar för de djur som skadas vid viltolyckor.

Dalaavdelningen anser att den stora vargpopulationen påverkar jakten och hundanvändningen på ett närmast brutalt sätt, men trots detta får inte frustrationen över rovdjurspolitiken innebära att lidandet för skadade djur vid viltolyckor förlängs i onödan.
– Det är jägarna och inga andra som har kunskap och möjlighet att genomföra eftersök på trafikskadat vilt, skriver dalaavdelningen.

Dyrare eftersök
Jägareförbundet Dalarna påpekar emellertid att på grund av varg måste eftersöken genomföras på annat sätt än tidigare. De blir inte lika effektiva och eventuellt måste fler jägare engageras. Istället för att släppa en hund som effektivt får stopp på det skadade djuret måste eftersöket genomföras med hund i lina.
Jägareförbundet Dalarna bedömer att det kan innebära dyrare eftersök, eftersom de kan ta både längre tid och kräva fler jägare, men konstaterar också att de gällande föreskrifterna medger detta.
– Arbetet med att försöka förändra rovdjurspolitiken kommer oförtrutet att fortgå med stor kraft men det sker inte på bekostnad av onödigt lidande för djur som skadats vid viltolyckor, skriver Jägareförbundet Dalarna.