Eftersöksbojkott även i Svenljunga

Efter att Naturvårdsverket gett besked om att det kan bli aktuellt att flytta varg till Svenljunga har jägarna bestämt sig för att bojkotta eftersök i protest.

Tolv jägare står som eftersöksjägare i Svenljunga kommun, men efter att kommunen har pekats ut som ett lämpligt område att placera ut varg i tänker de inte längre ställa upp.

Varje år görs ett 70-tal eftersök. Efter årsskiftet ställer de jägare som hittills utfört uppdragen inte längre upp, så polisen får i stället vända sig till den markägarna.
Hoppas bli hörda
Urban Nilsson, ordförande i Svenljunga södra jaktvårdskrets, hoppas att bokjotten får myndigheterna att lyssna. Jägarna står fast vid bojkotten tills förslaget om vargflytt till kommunen tas tillbaka.
– Vi har 7 000 viltolyckor om året här och rikspolisstyrelsen måste vända sig till berörda myndigheter och Naturvårdsverket för att diskutera vad våra protester får för konsekvenser, säger han till Sveriges Radio P4 Sjuhärad.
Besvikna över uppslutningen
Beslutet togs av Svenljunga-jägarna efter mötet i Skene förra veckan. De är besvikna över att det inte kom någon ansvarig politiker eller någon representant från Naturvårdsverket till mötet, som borde ha fått höra hur olämpligt det är med varg i området.
– Vi anser att det inte är lämpligt med varg för det är så pass tätt med tamboskap i vårt område, framför allt får. Vi har många och framför allt stora fåruppfödare, säger Urban Nilsson till SR P4 Sjuhärad.
Bojkotten sprider sig
Enligt Urban Nilsson, som har kontakt med andra jägarkretsar, så kommer fler eftersöksjägare att bojkotta eftersöksuppdrag.
– Det är bara toppen av ett isberg. Som jag tolkar det så är det i fler områden i Västra Götaland som jägare protesterar eller kommer att protestera, säger han till SR P4 Sjuhärad.