Johan Hultberg (M) är inte nöjd med Anders Ygemans (S) svar på den skritliga frågan om de oacceptabelt långa handläggningstiderna för vapenlicens. ”Det var inget nytt”, kommenterar Hultberg.
Foto: Montage / Allen.G / Shutterstock.com/ Sveriges Riksdag Johan Hultberg (M) är inte nöjd med Anders Ygemans (S) svar på den skritliga frågan om de oacceptabelt långa handläggningstiderna för vapenlicens. ”Det var inget nytt”, kommenterar Hultberg.

Ej nöjd med Ygemans svar

I förra veckan ställde riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) en skriftlig fråga till inrikesminister Anders Ygeman (S) om vad han tänker göra åt de långa handläggningstiderna för vapenlicenser.
Ygeman har nu svarat, men Hultberg är inte nöjd.

På onsdagen kom Anders Ygemans svar på Johan Hultbergs skrifliga fråga om vad han tänker göra åt polisens oacceptabelt långa handläggningstider för vapenlicenser.
Hultberg är inte nöjd med svaren, eftersom de inte innehöll något nytt.
– Polisens långa handläggningstider har varit ett segdraget problem men har åtgärdats på flera håll i Sverige men inte överallt. I södra Sverige ligger fortfarande handläggningstiderna på över 20 veckor, säger Johan Hultberg.
Han anser att regeringen behöver slå näven i bordet och agera tydligt för att lösa problemet. 
– Men Anders Ygeman verkar vara mer besvärad av mina återkommande frågor om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att lösa vapenlicenshaveriet än om själva grundproblemet. Det gör mig bekymrad. Ansvarig minister kan inte gärna sitta med armarna i kors och se på när företag går i konkurs, när jobb försvinner och när jägare och sportskyttar inte får de licenser, säger Johan Hultberg.
Att vapenhandlare hamnar i ekonomisk knipa och till och med tvingas till konkurs på grund av polisen inte har förmåga att göra sitt jobb inom rimlig tid anser Hultberg är helt oacceptabelt.
– Justitieombudsmannen har slagit fast att en komplett licensansökan ska avgöras inom 30 dagar. Det är hög tid för polisen att leva upp till JO:s krav och det i hela Sverige. Regeringen bör också agera för att minska polisens arbetsbörda och undanröja onödig byråkrati. Jag tycker t.ex. att auktoriserade vapenhandlare bör få möjlighet att lämna ut licenser vid byta av vapen inom samma vapenklass, avslutar Johan Hultberg.

Vill du läsa hela svaret från Anders Ygeman? Klicka här!