Miljöminister Lena Ek pekar på tre aktörer som kan få ordning på vargfrågan: Lars-Erik Liljelunds rovdjursutredning, ett nytt förslag från Naturvårdsverket samt Peter Egardts vargkommitté. Till dess är det bara för alla med vargproblem att hålla ut.
Foto: Martina Huber/regeringskansliet Miljöminister Lena Ek pekar på tre aktörer som kan få ordning på vargfrågan: Lars-Erik Liljelunds rovdjursutredning, ett nytt förslag från Naturvårdsverket samt Peter Egardts vargkommitté. Till dess är det bara för alla med vargproblem att hålla ut.

Ek har ingen snar lösning på vargfrågan

Miljöminister Lena Ek ger inget hopp om snar förbättring för människor på landsbygden i det mellansvenska vargbältet.
– Håll ut tills vi fått en förvaltningsplan.
Det är sammanfattningsvis det budskap hon lämnar i vargfrågan. Men vad som kommer därefter är oklart. På måndag blir det i alla fall ett möte om länsstyrelsernas hantering av skyddsjakter på varg.

Jakt & Jägare fick en kort pratstund med miljöminister Lena Ek i samband med att hon talade på Jägareförbundets seminarium ”Se men inte röra” under torsdagen.
Seminariet handlade om den moderna människans förhållande till naturen. Självfallet kom vargfrågan upp. Lena Ek sa bland annat så här:

”Två överbryggningsperioder”
– Vi har två överbryggningsperioder framför oss. Det ena är att få fram en förvaltningsplan, då vi står under hotet att hamna i EU-domstolen. Det andra är den genetiska situationen som blivit bättre men som ändå behövs åtgärdas. Men det ska vi inte hålla på i tid och evighet med.
• Men dagens politik slår ju negativt på två sätt. Eftersom vargpopulationen får växa ohämmat innebär det stora problem för människorna i vargbältet. Samtidigt betyder den höga tillväxten en genetisk försämring då andelen inavlade individer ökar. Genetiker har pekat på att licensjakten, som inriktades mot de svårast inavlade individerna, innebar en genetisk förbättring. Nu går ni ju motsatt väg?
Nu griper Lena Eks pressekreterare Erik Bratthall in.
– Men man kan inte jaga varg. Det pågår ett domstolsförfarande. Att låta vargstammen växa ohämmat är inget vi gör medvetet, kommenterar han.
• Men effekten av dagens vargpolitik blir ändå att människor i vargbygderna får ett helvete samtidigt som vargpopulationen genetiskt sett blir sämre.
– Nu har vi tre stycken expertspår som kommer fram i vår. Dels har vi Lars-Erik Liljelunds rovdjursutredning, dels kommer Naturvårdsverkets förslag om två månader. Sedan har Peter Egardts vargkommitté som precis börja arbeta. Då har vi tre grupperingar som kan granska alla argument, även de här, svarar Lena Ek.

Ska visa EU en förvaltningsplan
– Sedan ska vi lägga in förvaltningsplanen till EU-kommission och ta den diskussionen med dem. Då har vi steg för steg kommit till en lösning i enlighet med riksdagsbeslutet, tillägger miljöministern.
• Jag talar dagligen med förtvivlade människor från Dalarna. I Dalarna spelar det ingen roll om vargen springer inne på gårdarna eller skrämmer hästar, så de rusar genom staketen. Det är i alla fall omöjligt att få skyddsjakt. Vad ska du göra åt det?
– Jag möter ofta den här typen av reaktioner. På måndag har jag därför kallat till mig representanter från alla länsstyrelser som berörs av vargfrågan. Det är ganska ovanligt att man begär en dragning för ministern redan efter två månader, svarar Lena Ek.

Likvärdiga bedömningar av skyddsjakt
– Då ska vi gå igenom och se hur det ser ut för att få mer likvärdiga bedömningar mellan länen. 
Jag är väldigt angelägen om att de ändringar vi gjorde före jul, både förtydligandet av skyddsjakten och beträffande Naturvårdsverkets- och länsstyrelsernas roll, ska fungera, tillägger hon.
Lena Ek ser som sin uppgift att se till att riksdagsbeslutet kommer på plats.
– Då människor slipper att vara i den här situationen. Det är jättesvårt för alla under den här perioden. Jag har en enorm respekt för det. Det värsta är om vi tappar greppet och inte får ordning på saker och ting nu, kommenterar Lena Ek.
• Men frågan om varg blir ju allt mer en demokratifråga. Människors förtroende för myndigheter sjunker med en förfärande hastighet när de ständigt tvingas stånga sig blodiga mot länsstyrelser och Naturvårdsverket. Hur ska ni ta igen det?
– Ja, säger Lena Ek och blir tyst en lång stund.

”Måste bli formellt rätt”
Så säger hon:
– I ett demokratiskt samhälle måste man arbeta med demokratiska metoder. Nu gäller det att vi får in beslutsunderlagen, att remissomgången kommer igång och att vi skyndar på så mycket vi kan, så vi komma igenom den här överbryggningsperioden. Att släppa greppet nu, då blir vi kvar med detta under väldigt lång tid. Det bästa sättet att korta tiden är att systematisk och tydligt gör allt formellt rätt, förklarar Lena Ek, som sedan inte har tid att svara på fler frågor.